woensdag , 26 september 2018
nlfr
Home » Kalender

Kalender

Om Creatief therapeuten van dienst te zijn verzamelt de BVCT-ABAT vzw in onderstaande kalender alle activiteiten van de vereniging, vakgroepen en partners. Filter activiteiten per medium via de categorieën of per partner via de labels.

nov
25
za
2017
Ledenbijeenkomst: In de dans met jou, vind ik mij zelf @ Thip Yoga
nov 25 @ 14:00 – 17:30

Het eerste uur van de vergadering wordt de werking van de vakgroep met jullie gedeeld, kunnen we ook wat aan uitwisseling doen en na een korte pauze kunnen we twee uur genieten van een workshop die wordt gegeven door Ann Chatar, master in de danstherapie, afgestudeerd aan Codarts in Rotterdam. Zij zal iets brengen over haar masterproef ‘in de dans met jou, vind ik mijn zelf’, omtrent de methodiek ‘spiegelen’ bij personen met ernstige BPS. Dit schrijven wordt het uitgangspunt van de workshop die zou gaan omtrent het werken met moeilijke doelgroepen.

Deze namiddag is gratis voor de leden van de BVCT-ABAT vzw, externen betalen 20 euro. Wij hopen op een talrijke opkomst!

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
dec
1
vr
2017
Studiedag Raak-vlakken @ De Babbelarij (Centrum Jeugdvleugel F)
dec 1 @ 09:00 – 16:15
Studiedag Raak-vlakken @ De Babbelarij (Centrum Jeugdvleugel F) | Leuven | Vlaanderen | België

Programma
9u onthaal
9u30 verwelkoming
9u45 workshop ‘In beweging’ – Sara Bahha en Thibaut Welkenhuyzen
12u30 lunch
13u30 muzikaal intermezzo
13u45 lezing ‘Emoties in therapie: de angst voorbij’ – Abe Geldhof
15u15 muzikaal intermezzo
15u30 panelgesprek onder leiding van Leen Van Compernolle
16u15 Slot

‘In beweging’ – Sara Bahha en Thibaut Welkenhuyzen
We spreken in de muziektherapie zeer vaak over ‘het in beweging komen’. Je
laten overnemen door de muziek en de belevingswereld laten klinken. Kunnen
we ons lichaam hier meer in betrekken en een scène creëren waarin het lichaam
en de geest verder in beweging worden gebracht in de muziek?
We vertrekken vanuit het conflict en geven vorm aan het verhaal. ‘The rainbow
of desires’, een methodiek van Augusto Boal, zal als leidraad worden gebruikt.
We nemen de tijd om te bekijken hoe we vanuit deze methodiek kunnen werken
met verschillende pathologieën. Hierbij staat het vorm geven van gedachten en
emoties centraal.

‘Emoties in therapie: de angst voorbij’ – Abe Geldhof
Het is een stereotiep beeld dat therapeuten om de haverklap vragen naar hoe
de patiënt zich voelt bij wat hij vertelt. Tijd om dat stereotiep te ondervragen.
Welke plaats dienen we emoties in de therapie te geven? Tegen elke vorm van
empathie ingaand zal worden beargumenteerd dat emoties moeten worden
“gelezen”. Eén affect blijkt dan een bijzonder statuut te krijgen tussen het geheel
van de emoties: de angst. Waarom lijken alle emoties leugenachtig, terwijl de
angst nooit liegt? Is de angst onvermijdelijk in de kuur? En wat zou het
betekenen om de angst voorbij te zijn? Is dat eigenlijk wel mogelijk?

Panelgesprek o.l.v. Leen Van Compernolle
In dit panelgesprek wordt ruimte gemaakt om de verschillende invalshoeken en
ervaringen samen te leggen. Waar vinden we raak-vlakken? Waar vinden we
contrasten? Met inbreng van zowel sprekers als deelnemers trekken we een
inspirerende dialoog op gang.

Biografie
Sara Bahha en Thibaut Welkenhuyzen
Thibaut Welkenhuyzen, dramatherapeut en Sara Bahha, muziektherapeut
werken beiden in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (high risk). Hier geven zij
dramatherapie en muziektherapie aan mannelijke geïnterneerden die feiten
hebben gepleegd in het kader van een persoonlijkheidsproblematiek, psychose,
zedenproblematie, verstandelijke beperking en/of een verslavingsproblematiek.
Thibaut volgde, naast zijn opleiding creatieve therapie (dramatherapie),
cursussen Developmental Transformations en Psychodrama. Hij combineert zijn
job als dramatherapeut met een engagement binnen LABO vzw, waar hij als
sociaal laborant workshops begeleidt. Binnen de therapeutische werking werkt
hij met methodieken van o.a. ‘Theater van de Onderdrukten’ om zelfreflectie te
stimuleren bij geïnterneerde mannen.
Sara is afgestudeerd als muziektherapeut in 2013 aan LUCA School of Arts,
campus Lemmens en is bestuurslid van de BMT vzw. Naast muziektherapie geeft
zij ook emotieregulatie. Ze werkt, net zoals Thibaut, oa. vanuit het risk-needresponsivity
model en gebruikt technieken uit de cognitieve en dialectische
gedragstherapie. Van hieruit biedt zij handvatten zodat reflectie voor, in en na
de muziek kan worden gestimuleerd.
Abe Geldhof
Abe Geldhof is psychoanalyticus in een privépraktijk te Gent en is als docent
verbonden aan Universiteit Gent en Arteveldehogeschool. Hij is auteur van
boeken over psychoanalyse, therapie en kunst zoals oa Wanverhoudingen en
Alleen met kunst, en mederedacteur van het boek Creatieve therapie.
Leen Van Compernolle
Leen Van Compernolle werd opgeleid als psychiater in Leuven en Frankrijk
(Clinique de la Borde). Psychotherapeutisch is ze vooral psychoanalytischpsychodynamisch
georiënteerd, echter niet enkel op het individu gericht, maar
ook systemisch/contextueel.
Van 1983 tot deze zomer werkte ze als diensthoofd van de behandeleenheid van
de Jeugdkliniek in Pittem (adolescentenafdeling van de Sint-Jozefskliniek).
Daarnaast is ze nog actief in privépraktijk en in het WOTC De Berkjes.
Leen is lid van de Belgische School voor Psychoanalyse en de VVPT.

Locatie
De Babbelarij (Centrum Jeugdvleugel F), Brusselsestraat 61a, Leuven

Inschrijven
Inschrijven kan vóór 25 november via mail naar
beroepsvereniging@muziektherapie.net met volgende mededeling:
“Naam + voornaam (+ naam instelling) schrijft in voor ‘Studiedag Raak-vlakken’
op 1 december 2017 en stort (vermelden van prijs).”
De inschrijving is geldig na betaling op rekeningnummer BE24 0682 4112 3738
met vermelding van ‘Studiedag Raak-vlakken + naam’.

Prijs
□ €30 (student-lid)
□ €50 (externe student)
□ €50 (lid BMT vzw en BVCT-ABAT)
□ €90 (niet-leden)


Foto: Huub Hufen – Dans

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
dec
5
di
2017
Intervisie Muziektherapie @ Sint-Camillus
dec 5 hele dag

Gratis aansluiten bij intervisiegroepen voor leden muziektherapie.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
dec
16
za
2017
Ledenbijeenkomst Muziektherapie
dec 16 hele dag

We willen graag eens een ‘andere kant’ van de muziektherapie aan bod laten komen. Een kant die we misschien niet zo concreet inzetten in onze dagelijkse praktijk of misschien wel? Een kant die veel meer aandacht zou mogen/moeten krijgen dan ze tot nu toe krijgt? Het wordt beslist een boeiende namiddag waarin veel ruimte zal zijn voor vragen en discussie!

Mogelijkheden en onderzoek rond muziek-therapie door Paul Van Egghen
Muziek en therapie worden al enkele millennia aan elkaar gelinked in mythologie en praktijk, dit in vele culturen in oost en west wereldwijd. De Grieken legden in 500 vc een heel belangrijke blauwdruk die pas vandaag in de diepte her-ontdekt wordt. De lezing schetst in eerste instantie de historische bevindingen, de toepassingen in het dagelijkse leven die duizenden jaren geleden toch echt wel gemeengoed waren. Daarnaast, in een tweede deel, komen de huidige verwezenlijkingen van muziek als therapie aan bod, met voorbeelden van prachtige realisaties op verschillende medische terreinen. Kwantumfysische achtergronden en holistisch denken zijn hierbij de belangrijkste pijlers.

Niet-leden BVCT-ABATvzw en BMTvzw zijn welkom mits bijdrage van €20.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
jan
11
do
2018
Supervisie @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg
jan 11 @ 20:00 – 22:00
Supervisie @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg | Gent | Vlaanderen | België

Wil je je kennis opfrissen? Nieuwe invalshoeken verwerven aan de hand van praktijkvoorbeelden? Zoek je een weg in het oerwoud van allerlei nieuwe benamingen? Sta je er soms alleen voor? Weet je niet altijd goed te handelen? Het antwoord: SUPER-visie. Permanente vorming en interactie met collega’s.

Aan de hand van casuïstiek die door de deelnemers wordt aangebracht, proberen we samen te komen tot een ‘logica van de casus’. Dit wordt dan de sleutel voor een verdere behandeling en het steunen of afboorden van oplossingen.

Acht donderdagen vanaf 12 oktober 2017.
Lees er meer over en schrijf je online in op www.arteveldehogeschool.be

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
jan
24
wo
2018
Omgaan met verdriet en emotionele pijn bij kinderen en hun ouders @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg
jan 24 @ 18:00 – 21:00
Omgaan met verdriet en emotionele pijn bij kinderen en hun ouders @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg | Gent | Vlaanderen | België

Als zorgverlener werkzaam met kinderen kom je onvermijdelijk in contact met kinderen en hun ouders die verlies en emotionele pijn ervaren door o.a. ziekte, rouw, echtscheiding, pesten …

Lut Celie, psychotherapeute in vzw Bleekweide, deelt haar expertise in het begeleiden van kinderen bij traumaverwerking.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
feb
8
do
2018
Supervisie @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg
feb 8 @ 20:00 – 22:00
Supervisie @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg | Gent | Vlaanderen | België

Wil je je kennis opfrissen? Nieuwe invalshoeken verwerven aan de hand van praktijkvoorbeelden? Zoek je een weg in het oerwoud van allerlei nieuwe benamingen? Sta je er soms alleen voor? Weet je niet altijd goed te handelen? Het antwoord: SUPER-visie. Permanente vorming en interactie met collega’s.

Aan de hand van casuïstiek die door de deelnemers wordt aangebracht, proberen we samen te komen tot een ‘logica van de casus’. Dit wordt dan de sleutel voor een verdere behandeling en het steunen of afboorden van oplossingen.

Acht donderdagen vanaf 12 oktober 2017.
Lees er meer over en schrijf je online in op www.arteveldehogeschool.be

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
feb
10
za
2018
Ledenvergadering Dans- en Bewegingstherapie @ Thipyoga
feb 10 @ 14:00 – 17:00
Ledenvergadering Dans- en Bewegingstherapie @ Thipyoga | Gent | Vlaanderen | België

Op 10 februari 2018 van 14u tot 17u is een ledenvergadering gepland. Noteer dit alvast in jullie agenda!

We vergadering in de zaal ‘Thipyoga’, Komijnstraat 1 in Gent. Het eerste uur van de vergadering wordt de werking van de vakgroep met jullie gedeeld, kunnen we ook wat aan uitwisseling doen en na een korte pauze kunnen we twee uur genieten van een workshop die wordt gegeven door Ann Chatar, master in de danstherapie, afgestudeerd aan Codarts in Rotterdam. Zij zal iets brengen over haar masterproef ‘in de dans met jou, vind ik mijn zelf’, omtrent de methodiek ‘spiegelen’ bij personen met ernstige BPS. Dit schrijven wordt het uitgangspunt van de workshop die zou gaan omtrent het werken met moeilijke doelgroepen.

Deze namiddag is gratis voor de leden van de BVCT-ABAT vzw, externen betalen 20 euro. Laat je ons weten of je komt? Wij hopen op een talrijke opkomst!

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
feb
16
vr
2018
BAMT Conference: “Music, Diversity & Wholeness”
feb 16 – feb 18 hele dag
BAMT Conference: "Music, Diversity & Wholeness" @ Londen | Engeland | Verenigd Koninkrijk

SAVE THE DATE!

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
feb
24
za
2018
(Leden)vergadering Beeldende therapie: “Therapeutische verhoudingen: Medium & Cliënt” @ De ToverWijzer
feb 24 @ 13:15 – 17:00
(Leden)vergadering Beeldende therapie: "Therapeutische verhoudingen: Medium & Cliënt" @ De ToverWijzer | Tienen | Vlaanderen | België

In dit eerste deel van de reeks “Therapeutische verhoudingen” (Verdieping op de creatief therapeutische driehoek) richten we ons tot de therapeutische elementen medium en cliënt, zoals beschreven in de creatief therapeutische driehoek. Meer bepaald staan wij stil bij de verhouding tussen beide.

We stellen ons niet enkel de vraag: Hoe beleeft de cliënt de therapeutische waarde van materiaal? Welke invloed heeft een beeldend handelen op de cliënt? We onderzoeken hoe zich dat ik beeld vertaalt.

Verder staan we stil bij toegankelijkheid en gaan in dialoog. Hoe onderscheidt het beeldend medium zich aan mogelijkheden? Kunnen we afhankelijk van pathologie spreken over aangewezen materiaal? Kent het medium ook tegenindicaties? Wat met voorkeuren en verwachtingen?

Deelname gratis voor Leden. Niet-leden betalen een bijdrage van €20.
Inschrijven gebeurt per vergadering met registratie via online formulier.

Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. De registraties worden afgesloten op 20/02.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
feb
26
ma
2018
Zelfstandige worden voor creatieve dummies @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg
feb 26 @ 20:00 – 22:00
Zelfstandige worden voor creatieve dummies @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg | Gent | Vlaanderen | België

Velen onder ons willen zelfstandig worden maar voelen zich onzeker of kennen de eerste stappen te weinig. Daarom zal iemand van Ideafactory (Arteveldehogeschool) jullie op een laagdrempelige manier inleiden in de eerste stappen. Er zal een generiek infomoment voorzien worden, gevolgd door een Q&A.

De activiteit wordt jullie gratis aangeboden. Inschrijven vereist.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
mrt
3
za
2018
Ledenvergadering Dramatherapie: Traumawerk @ TheaterBOX
mrt 3 hele dag
Ledenvergadering Dramatherapie: Traumawerk @ TheaterBOX | Gent | Vlaanderen | België

Zet het alvast in uw agenda!!

Op zaterdag 3 maart komen we weer samen voor een ledenvergadering van de vakgroep dramatherapie. Wil je graag luisteren naar en meepraten over de stand van zaken, kom dan om 13 uur naar de TheaterBOX in Gent (vlakbij station Dampoort).

De vergadering wordt gevolgd door een boeiende workshop van Annelies Houben en Wouter Desmet over traumawerk binnen dramatherapie. Ook niet-leden zijn welkom voor de workshop (vanaf 14 uur) mits zij een bijdrage van 20 € betalen.

Houd email, en/of de FB groep van de vakgroep in de gaten voor de mogelijkheid tot inschrijving.
Graag tot dan!

(Illustration by Wesley Allsbrook – The New Yorker)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
mrt
8
do
2018
Supervisie @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg
mrt 8 @ 20:00 – 22:00
Supervisie @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg | Gent | Vlaanderen | België

Wil je je kennis opfrissen? Nieuwe invalshoeken verwerven aan de hand van praktijkvoorbeelden? Zoek je een weg in het oerwoud van allerlei nieuwe benamingen? Sta je er soms alleen voor? Weet je niet altijd goed te handelen? Het antwoord: SUPER-visie. Permanente vorming en interactie met collega’s.

Aan de hand van casuïstiek die door de deelnemers wordt aangebracht, proberen we samen te komen tot een ‘logica van de casus’. Dit wordt dan de sleutel voor een verdere behandeling en het steunen of afboorden van oplossingen.

Acht donderdagen vanaf 12 oktober 2017.
Lees er meer over en schrijf je online in op www.arteveldehogeschool.be

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
mrt
17
za
2018
Ledenbijeenkomst Muziektherapie: Rapworkshop
mrt 17 hele dag
Ledenbijeenkomst Muziektherapie: Rapworkshop @ Gent | Vlaanderen | België

Rapworkshop door Mike Claeys
Mike Claeys is muzikaal trainer, docent creatief agogisch coach bij Balans/Vspw, vocalist, muziekproducer en was halve finalist bij Belgium’s got talent 2015 (Fonkie Tuur).
Mike geeft al enkele jaren rapworkshops voor heel diverse doelgroepen waaronder regelmatig in buitengewoon onderwijs, integrale jeugdhulp of voorzieningen. Het mooie is dat er heel wat loskomt tijdens de sessies. Laat je onderdompelen en beleef deze rap-workshop mee.

Niet-leden BVCT-ABATvzw en BMTvzw zijn welkom mits bijdrage van €20.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
apr
17
di
2018
Ledenvergadering NVvMT
apr 17 hele dag
Ledenvergadering NVvMT @ Enschede | Overijssel | Nederland

Workshop van Corene Thaut.
Ledenkorting via samenwerkingsverband.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
apr
19
do
2018
Supervisie @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg
apr 19 @ 20:00 – 22:00
Supervisie @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg | Gent | Vlaanderen | België

Wil je je kennis opfrissen? Nieuwe invalshoeken verwerven aan de hand van praktijkvoorbeelden? Zoek je een weg in het oerwoud van allerlei nieuwe benamingen? Sta je er soms alleen voor? Weet je niet altijd goed te handelen? Het antwoord: SUPER-visie. Permanente vorming en interactie met collega’s.

Aan de hand van casuïstiek die door de deelnemers wordt aangebracht, proberen we samen te komen tot een ‘logica van de casus’. Dit wordt dan de sleutel voor een verdere behandeling en het steunen of afboorden van oplossingen.

Acht donderdagen vanaf 12 oktober 2017.
Lees er meer over en schrijf je online in op www.arteveldehogeschool.be

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
apr
27
vr
2018
4th European Dramatherapy Conference: Borders in Action
apr 27 – apr 28 hele dag
4th European Dramatherapy Conference: Borders in Action @ Nürtingen | Baden-Württemberg | Duitsland

Op 27-29 april 2018 vindt het vierde Europees Congres voor Dramatherapeuten plaats in Nürtingen, Zuid-Duitsland. We raden het zeker aan! Voor meer info: https://www.efdramatherapy.com/

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
mei
3
do
2018
EMTC General Assembly and International Conference: “Music in Music Therapy: Theory, Clinical practice, Research”
mei 3 – mei 6 hele dag
EMTC General Assembly and International Conference: "Music in Music Therapy: Theory, Clinical practice, Research" @ Sicilië | Italië

SAVE THE DATE!

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
mei
17
do
2018
Supervisie @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg
mei 17 @ 20:00 – 22:00
Supervisie @ Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg | Gent | Vlaanderen | België

Wil je je kennis opfrissen? Nieuwe invalshoeken verwerven aan de hand van praktijkvoorbeelden? Zoek je een weg in het oerwoud van allerlei nieuwe benamingen? Sta je er soms alleen voor? Weet je niet altijd goed te handelen? Het antwoord: SUPER-visie. Permanente vorming en interactie met collega’s.

Aan de hand van casuïstiek die door de deelnemers wordt aangebracht, proberen we samen te komen tot een ‘logica van de casus’. Dit wordt dan de sleutel voor een verdere behandeling en het steunen of afboorden van oplossingen.

Acht donderdagen vanaf 12 oktober 2017.
Lees er meer over en schrijf je online in op www.arteveldehogeschool.be

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
mei
25
vr
2018
Symposium Methodieken: van Theoretisch kader naar vaktherapeutische werkwijze @ Het Buitencentrum
mei 25 – mei 26 hele dag
Symposium Methodieken: van Theoretisch kader naar vaktherapeutische werkwijze @ Het Buitencentrum | Overasselt | Gelderland | Nederland

Tijdens dit tweedaagse symposium worden er zeven verschillende methodieken uitgewerkt. Per methodiek wordt er een vertaalslag naar vaktherapie beeldend gemaakt. De lezinggevers gaan vervolgens met elkaar in debat, zodat inzichtelijk wordt wat de overeenkomsten en de verschillen zijn. Verdieping en verbreding van methodische kennis staan in dit symposium centraal. Vergroot je expertise en laat je inspireren.

Doelgroep
Dit symposium is voor vaktherapeuten beeldend en andere vaktherapeutische disciplines en geïnteresseerden.

Programma
Op de eerste dag wordt er een podium geboden aan zes methodieken. Per methodiek belichten we de kernpunten en maken we de vertaalslag naar het vaktherapeutisch handelen. Aan het einde van de dag gaan alle sprekers met elkaar in debat. Wat zijn de onderlinge overeenkomsten en verschillen? Ontdek op deze dag welke methodiek het beste past bij jouw werkwijze. De avond staat in het teken van inspiratie. Door middel van korte presentaties, versterkt door beeldend materiaal, wordt passie gedeeld. Thema’s zoals ervaringsgericht werken, je innerlijke drijfveren en out of the box denken komen aanbod. De avond wordt muzikaal afgesloten met een hapje en een drankje. De tweede dag zoeken we de verdieping binnen de vakvereniging. De ochtend staat in het teken van de algemene leden vergadering en netwerken. We gaan kijken waar de behoeftes liggen en wat we samen kunnen gaan ondernemen om vaktherapie beeldend beter op de kaart te zetten. Het tweede gedeelte van de dag gaan we ons verdiepen in één methodiek. Vanuit deze verdieping maken we de vertaalslag naar vaktherapie beeldend. Van theoretisch kader naar vaktherapeutische werkwijze.

Klik hier voor het concrete overzicht.

Inschrijven
Symposium Methodiek heeft een gevarieerd programma wat met zorg is samengesteld. Dit symposium wordt dan ook in één geheel aangeboden. Er is een mogelijkheid om te overnachten en dat is bij de prijs inbegrepen.
Leden BVCT-ABAT nemen deel aan het NVBT-ledentarief!

Klik hier om je in te schrijven.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail