Skip to content

Basiscursus developmental transformations: 10% ledenkorting

BVCT-ABAT-leden krijgen 10% korting op de cursus. Belangrijk is wel dat de basiscursus enkel aangeboden wordt aan deelnemers die eerder een introductieworkshop in Dvt hebben gevolgd.

De cursus gaat door in

  • Parnassos
  • kruisstraat 201
  • Utrecht

De volledige info over de basiscursus kun je hierna lezen:

Basiscursus Developmental Transformations (DvT) 2014

Basiscursus

In 2014 zal DvT Nederland, groep Noord de basiscursus Developmental Transformations organiseren. Deze basiscursus is bedoeld voor mensen die al kennis hebben gemaakt met DvT d.m.v. bijvoorbeeld een introductie workshop.

De basiscursus heeft als doel om je vertrouwd te maken met de basiskennis en –vaardigheden die nodig zijn om met DVT een start te kunnen maken.  De cursus bestaat uit 4 themadagen.  Ben  je na deze cursus geïnteresseerd om je verder te bekwamen/professionaliseren  in DVT dan bestaat de mogelijkheid om  aan de DVT vervolgcursus deel te nemen.

Cursusleiders

De themadagen worden steeds gegeven door twee cursusleiders. Doordat zij ‘doorschuiven’ is zowel continuïteit gegarandeerd, als steeds een ‘frisse wind’ en kun je ervaren hoe verschillende DvT-stijlen kunnen zijn. De cursusleiders zijn Denise de Jong van Lier, Monica Smeets, Wendie Avila – Michel en Marjon Wagenaar.

Themadagen

Tijdens de themadagen staan individuele en groepssessies centraal en gaan we via deze sessies in op het dagthema. Het theoretische kader wordt gegeven d.m.v. korte presentaties en literatuur.

1 februari 2014:  Noticing, tracking the energy, flow

De eerste themadag gaat over noticing, tracking the energy,  flow.  Via groeps- en individuele sessies wordt duidelijk wat het belang daarvan in DvT is.

DvT gaat ervan uit, dat wij manieren zoeken om ons leven te stabiliseren, zodat we de controle  behouden. Daarbij herhalen wij gedragingen, die die stabiliteit bevorderen. Nieuwe impulsen en situaties vragen echter om nieuw gedrag. De bewuste of onbewuste verandering dringt zich op de een of andere manier in/via ons lichaam op de voorgrond en kan zich op vele manieren tonen. Door deze verandering bij de ander op te merken – te noticen – kan deze onderzocht worden. Daar waar verandering is, is (spel)energie en flow. Door de energie te volgen, kunnen we de verandering leren kennen en integreren

8 maart 2014: DvT-interventies

Tijdens deze dag gaan we in op een aantal (improvisatie) technieken, die in DvT  gebruikt kunnen worden om het spel te beïnvloeden. Ze zijn gericht op het versterken, uitbreiden of ontregelen van het spel.

5 april 2014: Groep leiden (en structuur bieden)

Deze dag staat in het teken van het groepsspel. De principes en werkwijzen die in de eerste twee themadagen aan de orde kwamen worden hier geïntegreerd. Structuur bieden is een kernbegrip van deze dag.

17 mei 2014: De 5 processen in DvT

In DvT spelen 5 processen een belangrijke rol. Zij hebben invloed op de energie in het spel:

  • Mate van ambiguïteit
  • Medium van expressie (beweging en geluid, symbolisch spel, verbalisering)
  • Mate van complexiteit van het spel
  • Intensiteit van het affect
  • Interpersonal demand (onderling contact)

Door te variëren in deze processen en ze in balans te brengen blijft het spel in flow. Via sessies en nabespreking daarvan wordt de werking van de processen inzichtelijk.

Literatuur

Tijdens de themadagen is het mogelijk de Reader ‘Developmental Transformations  – Papers, 1982-2006’ van het Institute for Developmental Transformations, New York, aan te schaffen, op papier of op cd.  Kosten daarvan bedragen 20,00 Euro.

Kosten

De kosten van deze cursus, bestaande uit 4 cursusdagen, bedragen 195,00 Euro.

Indien de kosten voor de cursus een belemmering  vormen om deel te nemen, kan  in overleg een aangepast tarief worden vastgesteld. Schrijf daarvoor een bericht naar onderstaand mailadres.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden voor de cursus door een mail te sturen naar developmental@live.nl , met je naam, adres en telefoonnummer. Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding en gegevens over de betaling. De aanmelding wordt definitief als de cursuskosten zijn betaald. Inschrijven kan tot  5 januari 2014. Afmelden  voor de training, met restitutie  van het cursusgeld, kan tot twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag.

Het minimum aantal deelnemers is 8 en het maximum aantal 15.

Accreditatie SRVB

De basiscursus Developmental Tranformations 2014 is door de SRVB geaccrediteerd voor 6 punten.

Back To Top