Ga naar hoofdinhoud

De beroepsvereniging voor creatieve therapie is een organisatie die zich inzet voor de belangen van alle creatief therapeuten, nl. beeldend therapeuten, dans- en bewegingstherapeuten, dramatherapeuten en muziektherapeuten.

De raad van bestuur van de BVCT-ABAT vzw is het bestuursorgaan van de vereniging. Zij bestaat uit de voorzitter van de vereniging, de secretaris, de penningmeester en de vier voorzitters van de vakgroepen.

De raad van bestuur

  • coördineert de werking van de BVCT-ABAT vzw
  • waakt erover dat de doelstellingen van de beroepsvereniging worden na gestreefd
  • creëert en onderhoudt de samenwerkingen met externe instanties (beleid, opleidingen,…)
  • zet krijtlijnen uit voor de werking van de vakgroepen
  • zorgt voor de communicatie tussen de verschillende disciplines / vakgroepen
  • organiseert de verschillende werkgroepen, bijv. werkgroep register, werkgroep internationale samenwerking, enz…
  • organiseert discipline-overkoepelende studiedagen
  • organiseert jaarlijks een algemene vergadering
  • draagt zorg voor de financiële gezondheid van de vereniging

Het bestuur

Melanie Foulon

Voorzitter raad van bestuur

Rosalie Verté

Penningmeester

Trude den Burger

Secretaris raad van bestuur

Vicki Pompe

Voorzitter vakgroep dans- en bewegingstherapie en vervangend afgevaardigde EADMT

Ake Arnouts

Voorzitter vakgroep dramatherapie, Ondervoorzitter raad van bestuur
Back To Top