Skip to content

De beroepsvereniging voor creatieve therapie is een organisatie die zich inzet voor de belangen van alle creatief therapeuten, nl. beeldend therapeuten, dans- en bewegingstherapeuten, dramatherapeuten en muziektherapeuten.

Het bestuursorgaan van de BVCT-ABAT vzw bestaat uit de voorzitter van de vereniging, de secretaris, de penningmeester en de vier voorzitters van de vakgroepen.

Het bestuursorgaan

  • coördineert de werking van de BVCT-ABAT vzw
  • waakt erover dat de doelstellingen van de beroepsvereniging worden nagestreefd
  • creëert en onderhoudt de samenwerkingen met externe instanties (beleid, opleidingen,…)
  • zet krijtlijnen uit voor de werking van de vakgroepen
  • zorgt voor de communicatie tussen de verschillende disciplines / vakgroepen
  • organiseert de verschillende werkgroepen, bijv. werkgroep register, werkgroep internationale samenwerking, enz…
  • organiseert discipline-overkoepelende studiedagen
  • organiseert jaarlijks een algemene vergadering
  • draagt zorg voor de financiële gezondheid van de vereniging

Het bestuur

Evelien Depaepe

Voorzitter

Marianne Debar

Penningmeester
Back To Top