Skip to content

IFIC is het loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten. Aan dit loonmodel is een functieclassificatiesysteem gekoppeld, waaraan de barema’s (loonschalen) voor iedere functie zijn gekoppeld.

Op deze pagina willen we creatief therapeuten die (starten met) werken onder een contract binnen de zorgsector, advies geven over het IFIC-classificatiesysteem.

De functie ‘creatief therapeut’ is niet opgenomen in het functieclassificatiesysteem.

Bij het ondertekenen van een contract bij een werkgever binnen de zorgsector, zal jou een functie + profiel binnen het IFIC-classificatiesysteem en een loonbarema worden voorgesteld. Hierbij zal jouw werkgever je informeren over het financiële plaatje bij de keuze voor een bepaalde functie.

Als BVCT-ABAT vzw adviseren we iedere creatief therapeut om als functie te kiezen voor ‘ontbrekende functie’, en niet akkoord te gaan met een andere functie.

Als BVCT-ABAT vzw adviseren we om als functie te kiezen voor ‘ontbrekende functie’.

Het is belangrijk om jouw werkgever te laten weten dat je de functie creatief therapeut wenst en dat je, zo lang deze er niet is, kiest voor een ‘ontbrekende functie’. Jouw werkgever kan dit doorgeven aan IFIC middels de onderhoudsprocedure. 

Werknemers met een ontbrekende functie krijgen ook een looncategorie. Ze worden dus niet in de steek gelaten door het voorgestelde systeem en kunnen genieten van de IFIC barema’s, net zoals de andere werknemers.

Hier vind je een nota die je, indien gewenst, kan gebruiken om dit te communiceren naar je werkgever. Nota BVCT voor werkgevers ivm IFIC.docx

Als beroepsvereniging voor creatief therapeuten zetten we ons in om de functie ‘creatief therapeut’ op te nemen in de IFIC-functieclassificatie binnen het psycho-sociaal departement.

Met vragen kan je ons contacteren via info@bvct-abat.be

Back To Top