Skip to content

De beroepsvereniging voor creatieve therapie richt zich specifiek naar creatief therapeuten die actief zijn in het werkveld. Ook studenten creatieve therapie behoren tot onze doelgroep. Anderen, die graag lid willen worden uit belangstelling voor het werkveld, noemen we onze belangstellende leden.

In de BVCT-ABAT vzw wordt gewerkt met een register van creatief therapeuten. In dit register zijn creatief therapeuten opgenomen die voldoen aan de kwaliteitscriteria die door de beroepsvereniging BVCT-ABAT vzw zijn gesteld.  

We onderscheiden verschillende soorten lidmaatschappen: ‘studentleden’, ‘kandidaat geregistreerde leden’, ‘geregistreerde leden’ en ‘belangstellende leden’.

Een student-lid: 

Een student kan lid worden van de BVCT-ABAT vzw uit interesse voor het beroep creatieve therapie

Lidgeld: 30 euro per jaar

Belangstellende leden

Wie belangstelling heeft voor het vakgebied van de creatief therapeut kan lid worden van de BVCT-ABAT vzw. Ook belangstellende leden kunnen deelnemen aan de ledenvergaderingen van een bepaalde vakgroep. 

Lidgeld: 60 euro per jaar

Lees hieronder een aantal van de vele voordelen die de beroepsvereniging biedt:

  • Je blijft op de hoogte van nieuws rond creatieve therapie binnen de professionele sfeer.
  • Je ontvangt informatie van de beroepsvereniging over studiedagen en belangrijke nieuwe ontwikkelingen.
  • Je krijgt korting op studiedagen, symposia, cursussen en bijscholingsactiviteiten van de BVCT-ABAT vzw en organisaties die samenwerkingsverbanden hebben met de BVCT-ABAT vzw.
  • Je kunt deel uitmaken van vakgroepen, werkgroepen, commissies en netwerken.
  • Je wordt uitgenodigd voor de ledenvergaderingen van je vakgroep en voor deelname aan mediumgebonden intervisies op initiatief van diezelfde vakgroep.
  • Je krijgt toegang tot de volledige website waar je onder andere onze vacatures en publicaties kunt raadplegen.

Kandidaat geregistreerd lid: 

Meteen na het behalen van het diploma creatieve therapie kan een beginnend creatief therapeut zich kandidaat stellen om geregistreerd te worden. Na drie tot vijf jaar kan de therapeut geregistreerd lid worden. In deze eerste drie tot vijf jaar is dit lid ‘kandidaat geregistreerd lid’ 

registratiekost 30 euro per jaar (+ 60 euro lidmaatschap BVCT-ABAT vzw zoals een belangstellend lid)

Geregistreerd lid: 

Een creatief therapeut die minimaal een bachelorsdiploma in de creatieve therapie heeft behaald in België of in het buitenland kan zich laten registreren bij de BVCT-ABAT vzw. Deze groep leden voldoet daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsvereniging BVCT-ABAT vzw zijn gesteld.

Een geregistreerd creatief therapeut is vakbekwaam en houdt zich aan de voorwaarden van het register op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie. 

Een geregistreerd creatief therapeut verbindt zich er aan zich te houden aan de ethische code van de beroepsvereniging BVCT-ABAT vzw. 

Geregistreerde leden kunnen opgenomen worden in de verwijslijst voor zelfstandig creatief therapeuten op onze website. Potentiële klanten kunnen je via die weg contacteren.

registratiekost: 30 euro per jaar (+ 60 euro lidmaatschap BVCT-ABAT vzw zoals een belangstellend lid)

Als geregistreerd lid van BVCT-ABAT vzw kan je genieten van een voordelige beroepsverzekering bij AMMA verzekeringen. Vraag naar informatie bij Ilé Rombouts. Ilé.rombouts@amma.be  of 0479 105811.

Back To Top