Skip to content

Het bestuur van elke vakgroep organiseert ledenbijeenkomsten, blijft in contact met de leden-creatief therapeuten via verschillende kanalen, beantwoordt hun vragen.
Op die manier houdt de vakgroep de vinger aan de pols rond wat leeft bij creatief therapeuten in het werkveld. In functie van dit werk worden jaarlijks een aantal vergaderingen met het bestuur van iedere vakgroep georganiseerd.
In ieder bestuur van een vakgroep zijn een aantal functies vertegenwoordigd: een voorzitter, ondervoorzitter en een secretaris.

De vakgroep Muziektherapie nodigt haar leden tweejaarlijks uit voor een studiedag die uiteraard gratis is. Deze studiedag is opgedeeld in drie delen.

Intervisie voor praktiserende muziektherapeuten – Tijdens de intervisie komt een muziektherapeut aan bod met een vraag die werk-, of casusgerelateerd kan zijn. De situatie of casus wordt voorgesteld en samen besproken. Indien mogelijk gaan we in het medium aan de slag om de vraag verder uit te diepen.

Ledenbijeenkomst – De ledenbijeenkomst heeft enerzijds als doel informatie te delen over de werking van de vakgroep muziektherapie en de BVCT-ABAT vzw. Anderzijds wordt er geluisterd naar de vragen en noden van de leden die de werking van de vakgroep muziektherapie mee helpen ontwikkelen. Eénmaal per jaar wordt het bestuur van de vakgroep (her)verkozen.

Workshop – Een muziektherapeut of een andere spreker uit het werkveld wordt uitgenodigd om een workshop aan te bieden rond een specifiek thema. Tijdens dit deel van de studiedag zijn ook niet-leden welkom om aan te sluiten mits een bijdrage.

Neem contact op met de vakgroep muziektherapie: muziektherapie@bvct-abat.be

Het bestuur

Xandrine Lekime

Voorzitter vakgroep muziektherapie

Ruben Boussier

Ondervoorzitter

Marieke Tinel

Social media

Chloé Willekens

Bestuurslid

Inga Segers

Bestuurslid
Back To Top