Skip to content

“Muziek is de moedertaal van het hart“
Ernst Hohenemser

Wat?

Muziektherapie is een non-verbale, ervaringsgerichte therapie. Het gaat over muziek beleven, elk op zijn manier. Dit gebeurt aan de hand van muziek beluisteren, bestaande muziek naspelen, improviseren, zingen, liedjes schrijven, muzikale spelsituaties, etc.

Voor wie?

Wanneer je in het dagelijkse leven het gevoel hebt dat je uit evenwicht bent geraakt en/of er problemen zijn ontstaan, kan muziektherapie ingezet worden.

Waarom?

Muziektherapie:

  • Laat je terug contact maken met je gevoelens via de ervaring en geeft je de kans gevoelens binnen een veilig kader te uiten.
  • In groep biedt het de mogelijkheid om de relatie met de ander te onderzoeken.
  • Het laat je op een veilige manier experimenteren met andere manieren van reageren.
  • Het scherpt je vaardigheden aan (cognitief, gedragsmatig, neurologisch, motorisch, etc.)
  • Het kan rust bieden, als je die zelf niet vindt
  • Het vertelt, verklankt waar de woorden (nog) ontbreken of overstemmen
Back To Top