Skip to content

Wat is creatieve therapie?

De benaming ‘Creatieve Therapie’ overkoepelt de gespecialiseerde behandelvormen beeldende therapie, dans- en bewegingstherapie, dramatherapie en muziektherapie. Deze worden ingezet in de behandeling van cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen waarbij het medium beeldend, dans, drama of muziek op een methodische wijze wordt ingezet.

Creatieve therapie is handelings- en ervaringsgericht. Ze omvat de gespecialiseerde behandelvormen beeldende therapie, dans- en bewegingstherapie, dramatherapie en muziektherapie.

 

De creatief therapeut zet, in voortdurende afstemming met de cliënt, de therapeutische eigenschappen van de kunstvorm en de therapeutische relatie doelbewust in.

 

De beleving en de betekenis die de cliënt aan de therapie geeft, staan hierin centraal.

 

Dit resulteert in een therapeutisch proces waardoor er een verschuiving van de klachten, een verandering, een groeiproces of een herschrijven van het verhaal ontstaat.

Back To Top