Ga naar hoofdinhoud

Wat is creatieve therapie?

De benaming ‘Creatieve Therapie’ overkoepelt de gespecialiseerde behandelvormen beeldende therapie, dans- en bewegingstherapie, dramatherapie en muziektherapie. Deze worden ingezet in de behandeling van cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen waarbij het medium beeldend, dans, drama of muziek op een methodische wijze wordt ingezet.

Creatieve therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie. De ervaring doet de cliënt op door te handelen in het medium, door het medium waar te nemen en (waar mogelijk) te reflecteren over de ervaringen in en naar aanleiding van het medium. Aan de hand van overeengekomen behandeldoelen werkt de creatief therapeut methodisch. Het resultaat van de therapie kan verwerking en inzicht zijn en/of ook verbetering van het cognitieve of lichamelijke functioneren of het psychische welzijn.

Een omschrijving van de belangrijkste begrippen uit de definitie:

Gespecialiseerde behandelvorm

De term gespecialiseerd geeft aan dat een creatief therapeut opgeleid is in de therapeutische toepassing van minstens één creatief medium, zijnde beeld, dans en beweging, drama of muziek.

De term ‘behandelvorm’ geeft weer dat primaire doelstellingen van creatief therapeuten in algemene zin gericht zijn op het terugdringen van de stoornis, het verminderen van de symptomen van een stoornis, het op gang brengen van gestagneerde ontwikkeling, het voorkomen van achteruitgang in het functioneren en/of het verbeteren van psychosociaal functioneren. Creatief therapeuten bieden individuele behandeling, groepsbehandeling, partner-relatietherapie en gezinstherapie.

Methodische wijze

Behandelingen door creatief therapeuten vinden op een ‘methodische wijze’ plaats, dat wil zeggen dat er, na positieve indicatie, op een planmatige en/of explorerende manier wordt gewerkt en binnen het medium een antwoord wordt geboden op de hulpvraag, impliciet en/of expliciet geformuleerd door de cliënt.

Medium

Elk medium maakt gebruik van therapeutische methoden, werkvormen, technieken, interventies en materialen, eigen aan het medium. Hetzij beeld, dans en beweging, drama of muziek.

Back To Top