Skip to content

Wanneer kan ik me aanmelden tot kandidaat geregistreerd lid en wanneer kan ik me aanmelden als geregistreerd lid?

Tijdens de eerst 3 tot 5 jaar na het afstuderen kan je je aanmelden als kandidaat geregistreerd lid. Op basis van diploma wordt je aanmelding goedgekeurd. Je bent dan kandidaat geregistreerd. Daarna heb je tot 5 jaar na het afstuderen om aan alle voorwaarden van de Kandidaatsfase te voldoen en kan je je aanmelden om geregistreerd te worden.

Na 5 jaar na het voltooien van je opleiding kan je je aanmelden voor registratie. Je moet dan voldoen aan alle voorwaarden tot Herregistratie.

Alle voorwaarden zijn terug te vinden op de informatiepagina via deze link: https://www.bvct-abat.be/het-register/

Ik werk als creatief therapeut onder een ander contract. Wat moet ik doen?

Vraag je werkgever om het “Standaardformulier gewerkte uren werkgever” in te vullen. Dit volstaat als bewijs voor de gewerkte uren in loondienst als creatief therapeut. De benaming op je arbeidscontract nemen we niet mee als bewijsstuk.

Kan ik mijn uren in loondienst én zelfstandige praktijk allebei laten meetellen?

Zeker, we bekijken iedere aanvraag individueel.

Op basis van de nodige bewijsstukken tellen we de uren in loondienst en de uren als zelfstandige bij elkaar op naar verhouding van de gestelde voorwaarden.

Mijn diploma creatieve therapie is geen bachelordiploma: kan ik dan registreren?

Staat de term ‘bachelor’ niet op het diploma vermeld omdat dit diploma behaald is voor de opstart van het bachelor- en master systeem?

Je kan je inlichten op deze website of een gelijkaardige buitenlandse website:  https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/diplomas-en-getuigschriften/diploma-hoger-onderwijs/gelijkschakeling-van-de-diplomas-hoger-onderwijs-van-voor-2004-2005-met-de-graad-van-bachelor-of-master

Daar zal je zien dat de graag ‘gegradueerde’ gelijkstaat aan bachelorniveau. Deze diploma’s keuren wij dan ook goed als bachelorniveau. Als ook de term gegradueerde niet op het diploma staat, dan zullen wij jou aanraden om contact op te nemen met ‘onderwijs Vlaanderen’. Als je aan de hand van extra informatie of in communicatie met een instantie die over de gelijkschakeling waakt, aan ons kan aantonen dat jouw diploma wel degelijk gelijkwaardig is aan bachelorniveau, dan kunnen wij jouw registratie goedkeuren.

 

Gaat het om een buitenlands diploma waarvan de graad niet duidelijk is?

Je kan je richten tot https://www.naricvlaanderen.be/ , om door deze instantie te laten uitklaren of jouw diploma kan gelijkgesteld worden aan het diploma bachelor in de creatieve therapie zoals wij dat in België kennen.

 

Gaat het om een diploma met een andere graad, bijv. HBO5-diploma en is het dus geen bachelordiploma creatieve therapie?

Je kan je richten tot een hogeschool in Vlaanderen waar de opleiding creatieve therapie wordt aangeboden, om een EVC-procedure te starten in functie van het behalen van een bachelordiploma. Met de EVC-procedure wordt relevante ervaring erkend als één of meerdere competenties en omschreven in een Bewijs van Bekwaamheid. Het gaat in de eerste plaats over competenties die u heeft verworven in een echte leeromgeving, bijvoorbeeld een opleiding gevolgd in organisaties van het sociaal-cultureel netwerk. Daarnaast kunnen competenties ook op een spontane of minder geplande manier verworven worden. Het zal hierbij gaan om ervaring opgebouwd op de werkplek. Het eindresultaat van de EVC-procedure is het Bewijs van Bekwaamheid dat uw competenties vermeldt. Met dit document stel je de vraag aan de desbetreffende hogeschool/opleiding met de vraag om vrijgesteld te worden voor één, meerdere of alle opleidingsonderdelen van de bacheloropleiding. De hogescholen waar de opleiding creatieve therapie wordt aangeboden hebben op de algemene vergadering van de BVCT-ABAT vzw van 23 juni 2018 verklaard de EVC procedure voor kandidaten voor het register voor creatief therapeuten optimaal te ondersteunen.

Hoe kan ik mijn dossier bijwerken? Het lijkt alsof ik iedere keer opnieuw moet beginnen.

Let er op dat je bij het werken aan je registratiedossier telkens eerst inlogt op de website van de BVCT. Pas daarna ga je naar de pagina van het register om je dossier te bekijken of aan te passen.

Hoe toon ik aan dat ik het gevraagd aantal uren (werk/intervisie/supervisie) heb gepresteerd?

Je kan hiervoor de standaard documenten gebruiken die in jouw dossier terug te vinden zijn. Deze kan je laten invullen door jouw werkgever/supervisor/…
Ook formulieren die door deze instanties zijn opgesteld en voorzien van handtekening kunnen worden gebruikt.
Je kunt de ingevulde en ondertekende documenten aan je dossier toevoegen op de pagina van intervisie/supervisie voor op de knop “Voeg een bewijsstuk toe” te klikken

Waarom zou ik mij registreren?

Het Belgisch Register voor Creatief Therapeuten is in het leven geroepen om de kwaliteit van het beroep creatief therapeut te garanderen en te stimuleren.

In het Belgisch Register voor Creatief Therapeuten zijn personen opgenomen die minimaal een bachelordiploma in de creatieve therapie hebben behaald in België of in het buitenland, en die zich officieel hebben laten registreren bij de BVCT-ABAT vzw. Zij voldoen daarmee aan de kwaliteitscriteria die door de beroepsvereniging BVCT-ABAT vzw zijn gesteld. Een geregistreerd creatief therapeut is vakbekwaam omdat hij/zij/X de voorwaarden van het register op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie heeft ondertekend en naleeft.

Het register voor creatief therapeuten heeft de ambitie om, samen met de BVCT-ABAT vzw, de belangen van creatief therapeuten te behartigen. Een grote groep creatief therapeuten die hun vakbekwaamheid door registratie aantonen, zorgt voor een sterkere profilering naar buiten toe.

Indien je dit wenst, wordt je naam/de naam van jouw praktijk zichtbaar op de lijst geregistreerde leden op de website van de vzw BVCT-ABAT.

Ik ben al een aantal jaren aan het werk. Kan ik mijn gepresteerde werkervaring en dergelijke bewijzen met terugwerkende kracht?

Ja. Je kan het formulier voor gepresteerde uren laten invullen door je werkgever voor de geleverde prestaties van de afgelopen vijf jaar.

Als ik mij inschrijf in het register moet ik dan al mijn documenten al compleet hebben?

Nee. Je kan je aanmelden voor het register om je dossier op de website te openen. In dit dossier kan je, op jouw eigen tempo, alle gevraagde bewijsstukken verzamelen. Als het dossier volledig is, bied je dit aan ter goedkeuring aan de commissie van het register.

Waar vind ik de voorwaarden voor registratie?

Op de pagina van het Register op de website van de BVCT-ABAT vzw vind je alle informatie over de voorwaarden tot registratie. Via deze link  https://www.bvct-abat.be/het-register/

Back To Top