Skip to content

 

Het Belgisch Register voor creatief therapeuten is in het leven geroepen om de kwaliteit van het beroep creatief therapeut te garanderen en te stimuleren.

In het Belgisch register voor creatief therapeuten zijn personen opgenomen die minimaal een bachelordiploma in de creatieve therapie hebben behaald in België of in het buitenland, en die zich officieel hebben laten registreren bij de BVCT-ABAT vzw. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsvereniging BVCT-ABAT vzw zijn gesteld. Een geregistreerd creatief therapeut is vakbekwaam omdat hij/zij/X de voorwaarden van het register op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie heeft ondertekend en naleeft.

Voorwaarden voor registratie

Een geregistreerd creatief therapeut verbindt zich er aan zich te houden aan de ethische code van de beroepsvereniging BVCT-ABAT vzw.

Meteen na het behalen van het diploma creatieve therapie kan een beginnend creatief therapeut zich kandidaat stellen om geregistreerd te worden. Na drie tot vijf jaar kan de therapeut geregistreerd lid worden.

Let op! Meld je nu jezelf voor het eerst aan voor registratie + heb je meer dan vijf jaar ervaring + voldoe je aan de voorwaarden voor herregistratie, dan kan je jezelf aanmelden als ‘geregistreerd lid’. (en niet als ‘kandidaat geregistreerd’)

Kandidaatsfase

In deze fase is een pas afgestudeerd creatief therapeut ‘kandidaat geregistreerd lid’

Deze fase duurt minimum 3 jaar, maximum 5 jaar

Als de kandidaat na minimum 3 jaar onderstaande kan voorleggen wordt de creatief therapeut geregistreerd lid:

Aantal uren werk als creatief therapeut in loondienst: 3000 uren (Dit gaat om contacturen met cliënten + ‘andere’ tijd, zoals bijv. vergaderingen en voorbereiding. Het zijn effectief gepresteerde uren, zonder bijv. ziekteverlof.)

EN/Of aantal uren cliëntencontacten voor zelfstandigen: 1500 uren

En Supervisie/persoonlijke psychotherapie: 20 u gedurende de kandidaatsfase

En intervisie: 24 u gedurende kandidaatsfase

En navorming: 90 u gedurende kandidaatsfase, navorming die onder deze categorieën valt:

 • Opleiding vanuit creatief therapeutische methodiek
 • Puur mediumgerichte opleiding (zonder therapeutische invalshoek): een percentage van de opleiding (max 30u van het totaal aantal uur opleiding)
 • Opleiding vanuit psychotherapeutische stroming
 • Opleiding groepsdynamica, procesgericht werken met groepen, coaching,…
 • Opleiding over problematieken, diagnostiek, …

Herregistratie

De registratie van een geregistreerd lid wordt om de vijf jaar nagekeken.

Hieronder zijn de voorwaarden beschreven.

Het geregistreerd lid legt op dat moment deze bewijsstukken voor aan de commissie om geregistreerd te blijven:

Aantal uren werk als creatief therapeut in loondienst in de afgelopen 5 jaar: min. 2000u/5 jaar (Dit gaat om contacturen met cliënten + ‘andere’ tijd, zoals bijv. vergaderingen en voorbereiding. Het zijn effectief gepresteerde uren, zonder bijv. ziekteverlof.)

Of aantal uren cliëntencontacten zelfstandige: min. 1000u/5 jaar

Supervisie OF persoonlijke therapie OF intervisie: min. 24u/5 jaar

Navorming: min. 90u/5 jaar

De navorming valt onder deze categorieën:

 • Opleiding vanuit creatief therapeutische methodiek
 • Puur mediumgerichte opleiding (zonder therapeutische invalshoek): een percentage van de opleiding (max 30u van het totaal aantal uur opleiding)
 • Opleiding vanuit psychotherapeutische stroming
 • Opleiding groepsdynamica, procesgericht werken met groepen, coaching,…
 • Opleiding over problematieken, diagnostiek, …

Opschorting registratie

Een geregistreerd creatief therapeut kan zijn/haar/hen registratie (of de kandidaatsfase) voor bepaalde tijd opschorten omwille van zwangerschap/werkverwijdering/etc. wanneer het lid aan de voorwaarden kan voldoen. Dit kan max. 3 jaar aan een stuk. (Bij uitzonderlijke vragen kan er contact worden opgenomen met commissie register, de commissie heeft de intentie om casus per casus te bekijken en hierin billijk te zijn)

Kost registratie

Registratie kost 30 euro voor een jaar.

Het geregistreerd/ kandidaat geregistreerd lid kan er zelf voor kiezen om al dan niet zichtbaar te zijn op de website als geregistreerd lid.

Door deze registratiekost te betalen draagt het geregistreerd bij aan de administratieve kosten van de registratie en aan de werking van de beroepsvereniging. Op die manier ondersteunt de geregistreerde creatief therapeut de professionalisering van het beroep ‘creatief therapeut’.

Extra profileringsactiviteiten

Een creatief therapeut die een betekenisvolle bijdrage levert aan het beroep en daarmee het beroep ‘extra profileert’ (door bijv. een publicatie, lid van besturen,…) verdient hiervoor dankbaarheid van de beroepsvereniging. Profileringsactiviteiten dienen om het vak bekend te maken, kunnen bijvoorbeeld onder deze categorieën vallen:

 • Publicatie van een artikel
 • (deel van) een boek schrijven
 • (meewerken aan) onderzoek voeren
 • Lezing geven/ gastdocent bij opleiding

Dit vertaalt zich ook in een ‘extra’ bij zijn/haar/hen registratie. Deze ‘extra’ is een ‘meetellen’ in de registratie-uren bij het herbekijken van de registratie na 5 jaar registratie.

 • Lidmaatschap in een bestuur van de BVCT kan ingebracht worden als 10 uur navorming.
 • Een publicatie kan éénmalig ingebracht worden als 10 uur navorming.

Een andere bijdrage kan worden voorgelegd aan de commissie en zal casus per casus worden bekeken.

(max 20u extra profileringsactiviteiten)

Voorwaarden supervisie, intervisie en navorming

Deze voorwaarden zijn een richtlijn. Op dit ogenblik kan de beroepsvereniging hier geen strenge eisen opleggen omdat een aantal praktische obstakels dit onmogelijk maken (bijv. geen opleiding voor supervisie van creatief therapeuten in België, waardoor er niet veel creatief therapeutische supervisoren zijn). In de toekomst willen we werken aan meer professionalisering hier in. (zie uitdagingen voor de toekomst)

De intervisiegroep waaraan een geregistreerd creatief therapeut deelneemt kan multidisciplinair of mediumspecifiek zijn. In een multidisciplinaire intervisiegroep zit er bij voorkeur een andere creatief therapeut.

Mediumspecifieke intervisiegroepen (binnen het eigen medium of gemengd) kunnen vrij worden georganiseerd. Een intervisiegroep kan zich laten registreren bij de beroepsvereniging om zich zo bekend te maken aan de vereniging en andere kandidaat- deelnemers.

De supervisor heeft een diploma creatieve therapie of psychotherapie. Bij voorkeur heeft deze supervisor een opleiding supervisie gevolgd.

De navorming valt onder één van deze categorieën:

  • Opleiding vanuit creatief therapeutische methodiek
  • Puur mediumgerichte opleiding (zonder therapeutische invalshoek): een percentage van de opleiding (max 30u van het totaal aantal uur opleiding)
  • Opleiding vanuit psychotherapeutische stroming
  • Opleiding groepsdynamica, procesgericht werken met groepen, coaching,…
  • Opleiding over problematieken, diagnostiek, …

Bij voorkeur is de navorming erkend door een onderwijskundige organisatie of een ondernemersorganisatie voor opleidingen en trainingen of worden deze aangeboden door een instelling voor zorgverlening.

Commissie register:

Afgevaardigde beeldende therapie: Femke Annemans

Afgevaardigde dans- en bewegingstherapie: Celina de Monte

Afgevaardigde dramatherapie: Joke Bosschaerts

Afgevaardigde muziektherapie: Leen Pauwels

Ethische code voor leden van de commissie voor het register voor creatief therapeuten

Back To Top