Skip to content

Creatieve therapie is ontstaan in België in een tijd waar zich vele parallelle ontwikkelingen voor deden binnen de gezondheidszorg. Na de tweede wereldoorlog kwam het biomedisch model binnen de geestelijke gezondheidszorg sterker op de voorgrond te staan, dit leidde tot een belangrijke tegenreactie in de jaren ’60. In die tijd gingen afgestudeerde kunstenaars uit de kunsthogescholen van Vlaanderen in tal van psychiatrische voorzieningen een atelier creatieve therapie opstarten.

Deze pioniers brachten op die manier kunst als medium binnen in de voorzieningen. Zij kregen al doende een opleiding psychopathologie mee binnen de instelling waardoor hun werk uitgroeide tot een volwaardige therapievorm. De therapeutische eigenschappen van het uitoefenen van een kunstvorm werden duidelijk waardoor deze therapievorm meer erkenning kreeg naast de verbale vormen van therapie binnen het therapeutische landschap.

Onder invloed van dit pionierswerk introduceerden ook ergotherapeuten en verpleegkundigen het gebruik van kunst binnen de psychiatrie met enerzijds een artistiek en anderzijds een arbeidsmatig doel. Deze twee stromingen, nl. deze van de afgestudeerde kunstenaars en deze van de ergotherapeuten die artistieke activiteiten inzetten, gaf de grote nood aan van een aangepaste opleiding.

Een groot aantal creatief therapeuten in Vlaanderen ging een (bijkomende) bacheloropleiding volgen in Nederland. Vanaf het einde van de jaren ’90 startte een voortgezette opleiding creatieve therapie aan de Arteveldehogeschool te Gent en aan de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt.

Een stijgend aantal creatief therapeuten voelde de nood zich te verenigen met als doel hun identiteit binnen Vlaanderen te verstevigen. Eind jaren ‘90, begin jaren 2000 zien we hier en daar in het Vlaamse landschap intervisiegroepen ontstaan.

Sinds 2003 zijn er initiatieven genomen om een beroepsvereniging te starten. Sinds 2009 is de Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie – Association Belge d’Arts Thérapies (BVCT-ABAT vzw) een feit. De BVCT-ABAT vzw heeft als doelstelling de ontwikkeling, ondersteuning van de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening van creatief therapeuten, het verstrekken van informatie over creatieve therapie, het samenwerken met organisaties die een verwant doel nastreven, zowel nationaal als internationaal, het behartigen van de belangen van haar leden, voor zover deze betrekking hebben op hun beroep als creatief therapeut.

Back To Top