Skip to content

Het bestuur van elke vakgroep organiseert ledenbijeenkomsten, blijft in contact met de leden-creatief therapeuten via verschillende kanalen, beantwoordt hun vragen. Op die manier houdt de vakgroep de vinger aan de pols rond wat leeft bij creatief therapeuten in het werkveld. In functie van dit werk worden jaarlijks een aantal vergaderingen met het bestuur van iedere vakgroep georganiseerd. In ieder bestuur van een vakgroep zijn een aantal functies vertegenwoordigd: een voorzitter, ondervoorzitter en een secretaris.

De vakgroep Beeldende therapie roept minimaal één ledenbijeenkomst samen in maart waarin de werking van het komend werkjaar wordt voorgesteld. Deze is gratis voor leden en wordt gekoppeld aan een beeldende workshop. Hierin wordt ook een terugkoppeling gegeven aan de leden door de vakgroep-voorzitter over de werking van de raad van bestuur en de BVCT-ABAT vzw breed. De vakgroep is vrij om verscheidene zaken te organiseren gedurende het werkjaar, zolang dit past binnen de begroting, die elk jaar kan aangepast worden. Het bestuur van de vakgroep Beeldende therapie wordt jaarlijks (her)verkozen op de ledenbijeenkomst in maart.

Contacteer de vakgroep beeldende therapie: beeldendetherapie@bvct-abat.be

Het bestuur

Bie Draulans

Algemeen bestuur

Lesley Vermeyen

Bestuurslid

Tine Peijffers

Bestuurslid

Emma Gemis

Bestuurslid
Back To Top