Skip to content

Laissez lire, et laissez danser,
ces deux amusements ne feront jamais de mal au monde.
(Voltaire)

Het bestuur

Zoals DANS is ook de vakgroep zelf altijd in beweging! We streven binnen de vakgroep naar duidelijke afbakening van taken die over de grote lijn overeenkomen met de structuur die ook binnen het bestuursorgaan wordt gehanteerd van de BVCT-ABATvzw.

De vakgroep roept minimaal één ledenvergadering samen in het voorjaar waarin de werking van komend werkjaar wordt voorgesteld. In het najaar volgt een tweede ledenvergadering. Deze zijn gratis voor leden en worden gekoppeld aan een workshop. Op de ledenvergadering wordt een terugkoppeling gegeven aan de leden door de vakgroep-voorzitter over de werking van de raad van bestuur en de BVCT-ABAT vzw in brede zin. De vakgroep is vrij om verscheidene zaken te organiseren gedurende het werkjaar, zolang dit past binnen de begroting, die elk jaar kan aangepast worden. Het bestuur van de vakgroep wordt jaarlijks (her)verkozen op de ledenbijeenkomsten.

Het dynamische van de vakgroep Dans zit hem onze doelstellingen: beroepsprofilering (nationaal als Europees), beroepsherkenning, connectie tussen collega’s,… hierin wordt er steeds afgestemd op noden en vragen. Alsook streven we naar variërende workshops, waarin methodische invalshoeken afgewisseld worden met doelgroep gerelateerde thema’s.

Het bestuur van een vakgroep bestaat uit minimaal drie leden en maximaal zes leden. Maximaal zes leden zetelen in het algemeen bestuur van de vakgroepen en hoeven zolang zij hun functies actief uitvoeren, geen lidgeld te betalen.

Contacteer de vakgroep dans- en bewegingstherapie: dansenbewegingstherapie@bvct-abat.be

 

 

Marthe Opbrouck

Bestuurslid

Anna Geenen

Bestuurslid

Elien Matthijs

Bestuurslid

Annelies Planckaert

Delegate EADMT

Marianne Debar

Voorzitter vakgroep danstherapie
Back To Top