Skip to content

De beroepsvereniging voor creatieve therapie is een organisatie die zich inzet voor de belangen van alle creatief therapeuten, nl. beeldend therapeuten, dans- en bewegingstherapeuten, dramatherapeuten en muziektherapeuten.

De BVCT-ABAT vzw geeft richting aan de kwaliteitsbevordering van de creatieve therapie. Ze heeft als doel om de positie van de creatieve therapie in het Belgische en internationale landschap te verstevigen.

De BVCT-ABAT vzw streeft ernaar om creatieve therapie in België af te stemmen op de Europese competenties voor creatief therapeuten, zonder de identiteit en integriteit van onze Belgische creatief therapeuten te schaden. Daartoe hebben wij op regelmatige basis contact met onze Europese zuster- en broederverenigingen en de overkoepelende Europese verenigingen.

Het register voor creatief therapeuten is in het leven geroepen om de kwaliteit van het beroep creatieve therapie te stimuleren en garanderen. Een geregistreerd creatief therapeut verbindt zich er aan zich te houden aan de ethische code van de beroepsvereniging BVCT-ABAT vzw. De ethische code, opgesteld door de BVCT-ABAT vzw, dient om cliënten te beschermen tegen onethische praktijken en om geregistreerde leden te oriënteren in hun beroep. Geregistreerde leden verbinden zich ertoe het beroep creatieve therapie op een volstrekt integere wijze uit te oefenen. 

De vereniging ondersteunt de creatief therapeuten in hun ontwikkelingen, vaardigheden en professionaliteit. Op die manier werken wij voortdurend aan de kwaliteitsbevordering van de creatieve therapie ten behoeve van de cliënten die door creatief therapeuten worden behandeld of begeleid. Tot de activiteiten waarmee deze doelstellingen van de vereniging worden verwezenlijkt, behoren onder meer het organiseren van ledenvergaderingen, studiedagen, supervisie- en intervisiemogelijkheden op het gebied van creatieve therapie. 

Door het informeren van het werkveld, de opleidingsinstellingen en de overheid zet de vereniging zich in voor de belangen van de creatief therapeut. De BVCT-ABAT vzw verenigt de verschillende disciplines in de creatieve therapie, nl. beeldend therapeuten, dans- en bewegingstherapeuten, dramatherapeuten en muziektherapeuten. Door de verschillende disciplines te verenigen in één beroepsvereniging wordt de beroepsgroep groter. Dit is een voordeel in de samenwerking met het werkveld, het beleid en opleidingsinstellingen. De samenwerking tussen de verschillende disciplines bevordert de communicatie met deze instanties. 

Verschillende werkgroepen blijven de verschillende doelstellingen van de BVCT-ABAT vzw voortdurend ontwikkelen, uitwerken, bijhouden en evalueren. 

Back To Top