donderdag , 22 oktober 2020
Home » Wat is creatieve therapie? » Wat is dans- en bewegingstherapie?

Wat is dans- en bewegingstherapie?

Danstherapie is het (psycho-) therapeutisch gebruiken van dans en beweging. Het is een therapievorm die zich baseert op de relatie tussen psyche (geest) en soma (lichaam). Het lichaam is het instrument en dans is het proces dat gebruikt wordt om integratie en groei te bevorderen. Een vaak gehanteerde definitie van ‘danstherapie’ is die van de American Dance Therapy Association (ADTA). “Dance/Movement Therapy is the psychotherapeutic use of movement as a process which furthers the emotional and physical integration of the individual” (ADTA, 1972). Danstherapie is naast muziek-, drama- en beeldende therapie een vorm van kunsttherapie of creatieve therapie.
Over het feit of danstherapie een vorm is van psychotherapie bestaat discussie. “The body always speaks honestly”, zegt North (1972). In beweging communiceert het lichaam op een meer directe manier dan verbale taal dat soms doet. In verbale taal klinkt vaak de stem van het bewuste door. De taal van het lichaam geeft rechtstreeks het onbewuste, de instincten, de emotionele behoeften en de gevoelens weer. De termen danstherapie en dans- en bewegingstherapie worden door elkaar gebruikt. In de definitie van de ADTA werd gekozen voor ‘Dance/Movement Therapy’ wegens bestaande opvattingen van wat ‘dans’ betekent voor mensen. Een arm die zich strekt, het symbolisch wiegen van een kind of het optillen van het hoofd kunnen elementen zijn van het proces van danstherapie.

Doelgroepen

Vele doelgroepen kunnen baat hebben bij het volgen van danstherapie. Danstherapeuten werken met personen met sociale, emotionele, cognitieve en/of psychische problemen. Maar ook mensen die zichzelf en hun lichaam beter willen leren kennen en aanvoelen en streven naar groei en ontwikkeling, kunnen baat hebben bij deze vorm van werken (Chodorow, 1991). Danstherapie is, mits de nodige aanpassingen, geschikt voor alle leeftijden. Er wordt zowel in groep als individueel gewerkt afhankelijk van de indicatie. Danstherapie wordt toegepast in algemene en psychiatrische ziekenhuizen, ontwikkelingscentra, geestelijke gezondheidscentra, instellingen voor dagopvang, scholen, revalidatie-instellingen en privépraktijken.

Werkwijzen

Danstherapie kan individueel en in groep gevolgd worden.

Bron: www.danstherapie.be (Website offline)