vrijdag , 27 november 2020
Home » Doelstellingen

Doelstellingen

De beroepsvereniging voor creatieve therapie is een organisatie die zich inzet voor de belangen van alle creatief therapeuten, zijnde beeldend therapeuten, dans – en bewegingstherapeuten, dramatherapeuten en muziektherapeuten.

De BVCT-ABAT vzw geeft richting aan de kwaliteitsbevordering van de creatieve therapie en maakt zich sterk in hun positie in het Belgische en internationale landschap van hulpverlening en therapie te verstevigen. Als beroepsvereniging zetten wij ons in om ons beroep te promoten. Wij volgen hiertoe de wetenschappelijke onderzoeken, de ontwikkelingen in het buitenland en informeren het werkveld over de kwaliteiten en krachten eigen aan ons beroep.

Tevens ondersteunen wij de creatief therapeuten in hun ontwikkelingen, vaardigheden en professionaliteit. Hiertoe richten wij vakverdiepende activiteiten en creëren wij een intervie- en supervisieaanbod. Op die manier werken wij voortdurend aan de kwaliteitsbevordering van de creatief therapeut ten behoeve van de cliënt en die hij/zij behandelt of begeleidt. Het aanbod dat wij hiervoor organiseren is afgestemd op de verschillende disciplines of is discipline overschrijdend.

Door het informeren, sensibiliseren en activeren van het werkveld, de opleidingsinstellingen en de overheid zet de vereniging zich in voor de belangen van de creatief therapeut.

Wij streeft ernaar om creatieve therapie in België af te stemmen op de Europese competenties voor creatief therapeuten, zonder de identiteit en integriteit van onze Belgische creatief therapeuten te schaden.
Daartoe hebben wij op regelmatige basis contact met onze Europese zuster- en broederverenigingen en de overkoepelende Europese verenigingen die de belangen, de kwaliteiten van de creatief therapeut.

De BVCT-ABAT vzw engageert zich concreet tot:

  • promotie van het beroep creatief therapeut en haar disciplines;
  • ontwikkeling, ondersteuning en geven van een richting aan voortdurende kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening van creatief therapeuten;
  • creatief therapeutische disciplines – beeld, dans- en beweging, dramaen muziek en desgevallend nieuwe disciplines die zich kunnen ontwikkelen binnen de creatieve therapie – blijvend richting en vorm geven;
  • communicatie tussen de disciplines en de BVCT-ABAT vzw en de disciplines onderling te bevorderen en te ondersteunen;
  • belangen van creatieve therapie en creatief therapeuten, voor zover deze betrekking hebben op het beroep, te behartigen;
  • samen te werken met beleid, opleidingsinstellingen en organisaties die een verwant doel nastreven – zowel lokaal, regionaal, federaal als internationaal;
  • informatie te verstrekken over creatieve therapie en haar disciplines.

Tot de activiteiten waarmee de doelstellingen van de vereniging worden verwezenlijkt, behoren onder meer het organiseren van bijeenkomsten, studiedagen, symposia, cursussen, supervisie- en intervisiemogelijkheden en conferenties op het gebied van creatieve therapie.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voorvermelde niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.

Registreren

Lees meer over een lidmaatschap bij BVCT-ABAT vzw.