Skip to content

Ledenvergaderingen 2017: Gelaagdheid in de beeldende therapie

Vanaf heden zullen er jaarlijks drie ledenvergadering beeldende therapie aangeboden worden onder een verbindend thema. Ook nieuw vanaf dit jaar is dat niet-leden kunnen deelnemen mits betaling van een bijdrage van €20 per vergadering.

Dit jaars thema wordt ‘gelaagdheid in de beeldende therapie’, waarbij wij doorheen subthema’s de diversiteit in referentiekader, methodiek en de verhouding tussen taal en beeld in ons vakgebied willen belichten.

Het format ziet er als volgt uit. Elke ledenvergadering zal één casus vanuit diverse perspectieven behandeld worden. Na een korte voorstelling van de casus, zullen wij ons via mediumervaring verdiepen in mogelijke aanpakken. Drie therapeuten zullen ons om de beurt meenemen in een methodiek die zij verkiezen in de behandeling van de voorgestelde persoon. Na de beeldende activiteiten zullen wij in groep reflecteren over aangeboden ervaringen en standpunten.

Het subthema voor onze eerste ledenvergadering is ‘het symptoom’; meer bepaald zal er worden ingegaan op hoe verschillende therapeuten een hulpvraag, hindernis of problematiek bij eenzelfde casus percipiëren, en dit aan de hand van een methodiek die aansluit bij een verbale of non-verbale indicatie.
SAVE THE DATE! Deze vergadering nadert snel, nl. zaterdag 11/03 – 13:00-17:00 in Wijgmaal. Leg de datum alvast in jullie agenda vast, in afwachting van de meer concrete info die volgt.

Ook kunnen jullie alvast de data voor onze latere ledenvergaderingen noteren. Op zaterdag 08/07 behandelen wij ‘het therapeutisch moment’ en op zaterdag 21/10 verdiepen we ons in ‘de weerstand’.

Back To Top