Skip to content

SAVE THE DATE(S): “Therapeutische Verhoudingen: Verdieping op de creatief therapeutische driehoek”

De Vakgroep Beeldende therapie BVCT-ABAT biedt het komende jaar opnieuw een driedelige jaarreeks met als thema therapeutische verhoudingen. Deze reeks verdiepen we ons in de creatief therapeutische driehoek. Elke vergadering wordt de verhouding tussen twee elementen uitvergroot.

Noteer alvast volgende drie data in uw agenda:
1. 24 februari 2018: MEDIUM & CLIENT
2. 26 mei 2018: MEDIUM & THERAPEUT
3. 29 september 2018: THERAPEUT & CLIENT

De onbekende locaties worden in de loop van het jaar kenbaar gemaakt. Al die nuttige informatie vind je op onze online kalender.

1. MEDIUM & CLIENT (24/02)
In dit eerste deel richten we ons tot de therapeutische elementen medium en cliënt, zoals beschreven in de creatief therapeutische driehoek. Meer bepaald staan we stil bij de verhouding tussen beide.
We stellen ons de vraag: Hoe beleeft de cliënt de therapeutische waarde van materiaal? Welke invloed heeft het beeldend handelen op de cliënt?
We staan verder stil bij toegankelijkheid. Hoe onderscheid het beeldend medium zich aan mogelijkheden. Kunnen we afhankelijk van pathologie spreken over aangewezen materiaal? Kent het medium ook tegenindicaties? Wat met voorkeuren en verwachtingen?

2. MEDIUM & THERAPEUT (26/05)
In dit tweede deel wordt er dieper ingegaan op de therapeutische elementen medium en therapeut, zoals beschreven in de creatief therapeutische driehoek. We verdiepen de verhouding van de therapeut ten opzichte van het beeld.
We stellen ons de vraag: Hoe gaat de therapeut om met de appelwaarde van het materiaal? Wat kenmerkt therapeutisch inzetten van beeld?
Ook verkennen we de grijze zone van de therapeuts persoonlijkheid. Laat de beeldend therapeut zich zien? Wordt de therapeut beperkt door zijn medium? Zijn we als therapeut selectief? Hoe bekijken we proces en product? Wat te doen met creaties?

3. THERAPEUT & CLIENT (29/09)
In dit afrondende deel staan we stil bij de therapeutische elementen therapeut en cliënt, zoals beschreven in de creatief therapeutische driehoek. We gaan dieper in op de verhouding tussen beide.
We stellen ons de vraag: Welke rol vervult de beeldend therapeut? Hoe treedt de beeldend therapeut in dialoog met de cliënt?
We wagen ons aan bedenkingen over de essentie van de beeldend therapeutische relatie. Welk element is drager in de beeldende therapie? Kan een beeldend therapeut zonder medium? Is de therapeut wel nodig?

Back To Top