Skip to content

STUDIEDAG BMTvzw: RAAK-VLAKKEN

Programma
9u onthaal
9u30 verwelkoming
9u45 workshop ‘In beweging’ – Sara Bahha en Thibaut Welkenhuyzen
12u30 lunch
13u30 muzikaal intermezzo
13u45 lezing ‘Emoties in therapie: de angst voorbij’ – Abe Geldhof
15u15 muzikaal intermezzo
15u30 panelgesprek onder leiding van Leen Van Compernolle
16u15 Slot

‘In beweging’ – Sara Bahha en Thibaut Welkenhuyzen
We spreken in de muziektherapie zeer vaak over ‘het in beweging komen’. Je
laten overnemen door de muziek en de belevingswereld laten klinken. Kunnen
we ons lichaam hier meer in betrekken en een scène creëren waarin het lichaam
en de geest verder in beweging worden gebracht in de muziek?
We vertrekken vanuit het conflict en geven vorm aan het verhaal. ‘The rainbow
of desires’, een methodiek van Augusto Boal, zal als leidraad worden gebruikt.
We nemen de tijd om te bekijken hoe we vanuit deze methodiek kunnen werken
met verschillende pathologieën. Hierbij staat het vorm geven van gedachten en
emoties centraal.

‘Emoties in therapie: de angst voorbij’ – Abe Geldhof
Het is een stereotiep beeld dat therapeuten om de haverklap vragen naar hoe
de patiënt zich voelt bij wat hij vertelt. Tijd om dat stereotiep te ondervragen.
Welke plaats dienen we emoties in de therapie te geven? Tegen elke vorm van
empathie ingaand zal worden beargumenteerd dat emoties moeten worden
“gelezen”. Eén affect blijkt dan een bijzonder statuut te krijgen tussen het geheel
van de emoties: de angst. Waarom lijken alle emoties leugenachtig, terwijl de
angst nooit liegt? Is de angst onvermijdelijk in de kuur? En wat zou het
betekenen om de angst voorbij te zijn? Is dat eigenlijk wel mogelijk?

Panelgesprek o.l.v. Leen Van Compernolle
In dit panelgesprek wordt ruimte gemaakt om de verschillende invalshoeken en
ervaringen samen te leggen. Waar vinden we raak-vlakken? Waar vinden we
contrasten? Met inbreng van zowel sprekers als deelnemers trekken we een
inspirerende dialoog op gang.

Biografie
Sara Bahha en Thibaut Welkenhuyzen
Thibaut Welkenhuyzen, dramatherapeut en Sara Bahha, muziektherapeut
werken beiden in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (high risk). Hier geven zij
dramatherapie en muziektherapie aan mannelijke geïnterneerden die feiten
hebben gepleegd in het kader van een persoonlijkheidsproblematiek, psychose,
zedenproblematie, verstandelijke beperking en/of een verslavingsproblematiek.
Thibaut volgde, naast zijn opleiding creatieve therapie (dramatherapie),
cursussen Developmental Transformations en Psychodrama. Hij combineert zijn
job als dramatherapeut met een engagement binnen LABO vzw, waar hij als
sociaal laborant workshops begeleidt. Binnen de therapeutische werking werkt
hij met methodieken van o.a. ‘Theater van de Onderdrukten’ om zelfreflectie te
stimuleren bij geïnterneerde mannen.
Sara is afgestudeerd als muziektherapeut in 2013 aan LUCA School of Arts,
campus Lemmens en is bestuurslid van de BMT vzw. Naast muziektherapie geeft
zij ook emotieregulatie. Ze werkt, net zoals Thibaut, oa. vanuit het risk-needresponsivity
model en gebruikt technieken uit de cognitieve en dialectische
gedragstherapie. Van hieruit biedt zij handvatten zodat reflectie voor, in en na
de muziek kan worden gestimuleerd.
Abe Geldhof
Abe Geldhof is psychoanalyticus in een privépraktijk te Gent en is als docent
verbonden aan Universiteit Gent en Arteveldehogeschool. Hij is auteur van
boeken over psychoanalyse, therapie en kunst zoals oa Wanverhoudingen en
Alleen met kunst, en mederedacteur van het boek Creatieve therapie.
Leen Van Compernolle
Leen Van Compernolle werd opgeleid als psychiater in Leuven en Frankrijk
(Clinique de la Borde). Psychotherapeutisch is ze vooral psychoanalytischpsychodynamisch
georiënteerd, echter niet enkel op het individu gericht, maar
ook systemisch/contextueel.
Van 1983 tot deze zomer werkte ze als diensthoofd van de behandeleenheid van
de Jeugdkliniek in Pittem (adolescentenafdeling van de Sint-Jozefskliniek).
Daarnaast is ze nog actief in privépraktijk en in het WOTC De Berkjes.
Leen is lid van de Belgische School voor Psychoanalyse en de VVPT.

Locatie
De Babbelarij (Centrum Jeugdvleugel F), Brusselsestraat 61a, Leuven

Inschrijven
Inschrijven kan vóór 25 november via mail naar
beroepsvereniging@muziektherapie.net met volgende mededeling:
“Naam + voornaam (+ naam instelling) schrijft in voor ‘Studiedag Raak-vlakken’
op 1 december 2017 en stort (vermelden van prijs).”
De inschrijving is geldig na betaling op rekeningnummer BE24 0682 4112 3738
met vermelding van ‘Studiedag Raak-vlakken + naam’.

Prijs
□ €30 (student-lid)
□ €50 (externe student)
□ €50 (lid BMT vzw en BVCT-ABAT)
□ €90 (niet-leden)


Foto: Huub Hufen – Dans

Back To Top