Skip to content

Terugblik op ‘Het therapeutisch moment’

Het gebeurt wel vaker tijdens een therapeutisch proces: er is ‘iets’ dat je als therapeut reeds langer weet maar je wacht bewust tot het ‘juiste’ moment in het proces om dit aan te brengen bij de man, vrouw of kind die bij je komt. Het kan gaan om een verbale interventie maar evengoed om een act die je stelt binnen je medium.
Welke factoren bepalen wanneer en hoe je een dergelijke interventie doet? Zijn er voorwaarden voor deze of gene interventie? Waarom wel bij de ene maar niet bij de andere?

Een zonnige dag en een kleine groep leden van de vakgroep beeldende therapie, bij PCGS Campus Gent zijn de start van onze tweede ledenvergadering van het jaar 2017.
Het onderwerp van deze bijeenkomst: ‘het therapeutisch moment’ bekeken vanuit eigen ervaringen en onderlinge dialoog met behulp van vragen. Als basis een casus waarna we in groepen verdiepend werkten in het medium, en afsluitend een nabespreking.

Vanuit de ervaringen en gesprekken kon iedere deelnemer ontdekken waar hij/zij een therapeutisch moment reeds ervaren had. Vanuit dialoog merkten we dat het bekomen van een therapeutisch moment verschillend kan zijn: ‘…de doelgroep heeft invloed op proces en het therapeutisch moment. Het gaat over een poging tot bekomen van een “aha-moment” dat in een proces veelbetekenend kan zijn om tot herstel te komen. Het gaat soms ook over bewustwording, zowel bij de therapeut (en het team) als bij de cliënt. Het kan ook gaan over een bepaalde verbondenheid tussen therapeut en cliënt.
Het therapeutisch moment kan gelinkt worden aan diverse media zoals het woord (vraag of associatie), een beeld of reeks van beelden van zichzelf of iemand anders. Daarnaast ook de bewuste rol en interventie van de therapeut verbaal, non-verbaal en via medium. De hulpvraag van de cliënt en eigen motivatie tot inzicht, daarnaast kan een therapeutisch moment ook buiten de therapie ervaren worden of in een latere fase…’

Als conclusie kunnen we stellen dat het therapeutisch moment verbonden is aan de driehoek: cliënt – therapeut – medium.
In de bespreking en de sfeer doorheen de namiddag werd duidelijk dat het therapeutisch moment een bijzondere ervaring is die we koesteren. Het is een moment waar we verlangend naar uitkijken, zelfs wat op hopen dat het gebeurt binnen het proces en onverwachts naar voren kan komen voor alle partijen, soms bewust/soms onbewust.

Het was een intense namiddag waarin we onder collega beeldend therapeuten hebben kunnen werken in het medium en uitwisselen van gedachten en ervaringen. Kortom een leerrijke namiddag vol verrijking en verdieping.

De volgende bijeenkomst volgt deze herfst met als thema ‘weerstand’. Hou onze kalender in de gaten en wees vooral welkom!

Back To Top