Skip to content

Terugblik op Therapeutische verhouding: Therapeut & Cliënt

. De laatste ledenvergadering van werkjaar 2018 vond plaats in Steinerschool De Zonnewijzer te Wijgmaal. We konden genieten van een  warme herfstdag om ons tijdens deze vergadering te verdiepen in de Therapeutische Verhouding, Therapeut – Cliënt

We starten de dag met een korte kennismaking waarin ieder een woord/zin noemt; ‘wat is er vandaag typisch aan ja zijn op het werk’.

Zachtheid, vertrouwen, zorgzaam, ontmoeten, veiligheid, grenzen, zien & gezien worden, verbinding,..

We staan nog stil bij:

 • IF-IC: De BVCT staat voor erkenning van Creatieve Therapie als beroep, binnen het Psycho-emotioneel luik met categorie 15 en betreurt de verdeeldheid in de procedure
 • Studiedag “Tussen woord en daad: Creatieve Therapie op scherp gesteld” in Artevelde hogeschool op 30 november.
 • EFAT (European Federation of Art Therapy) update
 • Oproep naar hulpkracht in het dagelijks bestuur: aansluiten bij de vakgroep, werkgroep opstarten, locaties voor bijeenkomsten aanbieden en/of in organisatie ondersteunen

Als opwarmer starten we met een focus oefening via vormtekenen.
Het doel is om contact te maken in onszelf, het denken los te laten en vanuit een eigen ritme en gevoel te vertrouwen. 

Als afsluiter van de opwarmer krijgt ieder een blad met vragen die betrekking hebben op ‘ik als therapeut in contact met…’ Elk ieder staat even stil bij enkele vragen die resoneren.

 • Waar geniet je van met je cliënten?
 • Wat vind je fijn om te doen in je lokaal?
 • Vanuit welke innerlijke drive (intentie) werk je daar waar je werkt?
 • Hoe zie je jezelf contact maken met je cliënten?
 • Bij wie voel je je “helemaal therapeut”? wat is er in jullie contact dat ’t voor jou zo goed voelt?
 • Zijn er mensen waar jouw contact stroef gaat en waar je ’t niet goed weet? Wat is er injullie contact dat ’t voor jou moeizaam gaat?
 • Zijn er gewone omstandigheden in jouw leven die ’t soms moeilijk maken om je comfortabel in je therapeut-zijn te voelen? Wat doen die omstandigheden met je? (vermoeidheid, pijn,…)
 • Waar ben je bang/bezorgd voor als je in je atelier bent? Waar schrik je voor terug? Zelfs al is het maar een heel klein beetje?

Aansluitend doen we een tweede rondje waarin ieder een tweede zin/woord concludeert uit de introspectie. We observeren of er een verschuiving optrad. Enkele woorden die naar voren kwamen zijn:

‘graag doen, eigen taal-dialoog, ontvangen, zijn/laten zijn, openheid, respect, aftasten,..’

Vervolgens gaan we over tot beeldende verdieping. Centraal in de ruimte liggen kaarten uitgestald (dixit en soulcards). 

We nodigen de deelnemers uit om vanuit de woordelijke focus een stap verder te gaan en ieder naar voorkeur drie à vijf kaarten uit te zoeken met als leidraad de vragen: 

 • Welke interactie heeft momenteel invloed op mij?
 • Hoe kleurt mijn omgeving mij? 
 • Wat is de invloed hiervan op mij als therapeut?

Met inspiratie uit de gekozen kaarten kan ieder individueel aan de slag met divers beeldend materiaal. Zo krijgt een integratie van elementen, die ieder als therapeut in de interactie met cliënten kleurt, vorm in een eigen beeld.

Na een korte pauze gaan we over naar het laatste deel van de dag; reflectie en nabespreking. Tijdens de reflectie krijgt ieder de kans om over zijn werk te vertellen en elkaar aan te vullen. We noteren de kernwoorden op grote sheets. 

Samenvattend merken we dat veel factoren ons beïnvloeden als therapeut en ons ervaring kunnen geven in contact met de cliënt. Dat als we ons er bewust van zijn en hiermee aan de slag gaan, dit ook een grote kracht kan betekenen. We kunnen niet anders dan beïnvloed worden door factoren uit privé situaties, werkomgeving, maatschappij, eigen proces, leeftijd, … etc. We worden gevormd door onze omgeving en dit kan ook ons pad mee bepalen naar wie ieder van ons als therapeut is en waar we naartoe werken. We merken dat zelfzorg een belangrijke factor is om er te blijven staan in eigen kracht en authentiek te blijven als persoon en therapeut. Een eigen proces aangaan of voortzetten om zich bewust te blijven van deze diverse invloeden zien we ieder als zeer zinvol om zo onze ervaringen in te kunnen zetten als kracht. 

In de afronding komt duidelijk naar voren dat we als beeldend therapeut behoefte hebben aan samen zijn. We stellen vast dat het delen van uiteenlopende ervaringen en situaties van onschatbare waarde is voor elk onderling proces van introspectie. Een proces waarin zowel anciens als jong afgestudeerden, actieven en werkzoekenden elk op hun manier een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren vanuit eigen ervaring. Ervaring die onmiskenbaar gekleurd is door de individuele context.

Nog van onschatbare waarde is de steun die we kunnen vinden in het gemeenschappelijke dat ons bindt ondanks  individuele verschillen in de relatie tot het medium, de relatie tot de cliënt of nog tot het therapeut zijn. Dit gemeenschappelijke vormt de basis om krachtig naar buiten te komen met beroepsprofiel, IF-IC, erkenning vanuit overheid, … 

Hierbij sloten we de jaarreeks Therapeutische Verhoudingen af. Het thema voor volgend jaar is nog niet duidelijk en vragen/advies hierover zijn zeker welkom. Mail ons jouw ideeën graag via beeldendetherapie@bvct-abat.be.

Meer beeldmateriaal van deze ledenvergadering krijg je te zien via onze Facebookgroep. 

 

 

Back To Top