Skip to content

Call for Papers – Algemene Studiedag

Op 7 mei organiseert BVCT-ABAT vzw een algemene studiedag:

“Ga het niet te ver-halen, wat is ons verhaal?”

voor creatief therapeuten en aanleunende beroepen

Deze studiedag is zowel gericht naar Creatief als niet-creatief therapeuten.

Niet creatief therapeuten kunnen inleidende workshops volgen en niet-creatief therapeuten kunnen verdiepende workshops volgen.

 Thema

Hoe graag we dit soms ook zouden willen, we kunnen er niet omheen dat wij ons bewegen binnen een talige wereld. Vaak bedienen we ons dan nog van een eigen taal. Dit is zeker het geval wanneer we ervaringen met kunst proberen te vatten of omschrijven.

Op zijn minst kunnen we zeggen dat wij als creatief therapeuten, afwijken van de verbale norm.  Een afwijking van de norm is voor ons, neurotische wezens, veelal een bedreigend iets.  Maar is creatieve therapie effectief ook zo moeilijk weer te geven in verbale taal?

Creatief therapeuten hebben zeker ook de taak om de kracht van ons vak op een talige, niet-bedreigende manier voor te  stellen. Zo kunnen we ons ook vrij bewegen, naast andere vormen van verbale therapie.  Zo kunnen ‘wij’ en ‘zij’ een perfecte aanvulling zijn op elkaar.

Wat bedoelen we precies met ‘wij’?

Leden van de BVCT-ABAT vzw hebben een basis in een van de 17 verschillende opleidingen. In welke mate kunnen we dan spreken over een gemeenschappelijk ‘wij’?  Dringend tijd om elkaar nog eens te ont-moeten dus; en samen na te denken over ‘ons’-denken van doen.

Call for papers

Voor deze studiedag willen we ons graag zo veel als mogelijk richten op de noden die vanuit het werkveld komen. Daarom zouden we ook zoveel mogelijk stemmen uit het werkveld willen horen op 7 mei.

Onder onze eigen BVCT-ABAT-leden hebben we heel wat expertise. We doen dan ook graag een beroep op onze leden om onze studiedag mee vorm te geven.

Daarom zenden we een “Call for papers” uit voor workshops en affiches.  Gelieve voor vrijdag 14 februari zondag 23 februari (ultieme verlenging) een voorstel voor workshop/affiche door te sturen naar het adres info@bvct-abat.be.

Hiervoor vragen we het onderstaande formulier in te vullen: vooraankondiging en call for papers

Back To Top