Skip to content

Beroepserkenning creatieve therapie – update

Zoals jullie allemaal weten is een van de speerpunten van BVCT-ABAT vzw het op de hoogte stellen van haar leden over en het streven naar beroepserkenning van creatieve therapeuten. Vandaar deze update.

Eind vorig jaar werd een wetsvoorstel ingediend tot erkenning van psychotherapie.

Onze RvB onderhield eerder contacten met Koen Lowet over de stand van zaken. Zo informeerden we o.a. over de positie van creatieve therapeuten binnen de recentelijk vernieuwde reglementering van de gezondheidsberoepen.

Koen Lowet werd door de RvB er o.a. attent gemaakt op de huidige situatie in Belgie en Nederland:

“Binnen België bestaan er momenteel door 2 door de NVAO erkende opleidingen. 1 op de Arteveldehogeschool en 1 aan pxl in Hasselt. Beiden zijn halftijdse 3 jarige bachelor na bachelor opleidingen. Vele van ons leden volgden ook de 4 jarige creatieve therapie opleiding aan 1 van de 5 Nederlandse Hogescholen die Creatieve therapie aanbieden.”

Koen Lowet antwoordde ondermeer hetvolgende:

“Het luik psychotherapie van het huidige wetsvoorstel erkent vier stromingen:
– Psycho – analytische of psychodynamische therapie
– Gedragstherapie
– Systeemtherapie
– Humanistische, persoonsgerichte en experiëntiële therapie.

Er wordt [in het wetsvoorstel, noot BVCT] geen gewag gemaakt van andere stromingen of andere vormen van therapie.”

Er blijft echter een toekomst mogelijk. Zo blijkt toch uit de tekst van het wetsvoorstel. Op pagina 13 wordt via officieel erkende opleidingen binnen de psychotherapie een opening gecreëerd.

BVCT-ABAT-Leden kunnen de tekst via downloads zelf nalezen onder ‘beroepserkenning’.

 

Back To Top