Skip to content

Conferentie ‘Krachten gebundeld!’

Op zaterdag 10 juni 2017 vindt de conferentie ‘Krachten gebundeld!’ plaats. Een initiatief van het nieuwe coöperatieve lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën. Onderzoekers, vaktherapeuten, docenten en studenten slaan op deze dag een brug tussen onderzoek en praktijk.

Tijdens de conferentie nemen we je mee in de ontwikkelingen en onderzoeken van onze vakgebieden. Het wordt een inspirerende dag waarin onderzoekers, vaktherapeuten, studenten en andere geïnteresseerden hun krachten bundelen en waarin:

* alle vaktherapeutische disciplines de revue passeren,
* hoogleraren hun visie geven op vaktherapeutische interventies en het onderzoek hiernaar,
* onderzoekers actuele inzichten presenteren relevant voor de praktijk,
* masterstudenten hun praktijkgericht onderzoek laten zien,
* bachelorstudenten en alumni posterpresentaties van hun afstudeerproject laten zien en hiermee kans maken op de posterprijs, bestaande uit een jaarlidmaatschap van een van de beroepsverenigingen.

Locatie en programma
De conferentie ‘Krachten gebundeld!’ vindt plaats op zaterdag 10 juni 2017 van 9.30-18.00 uur in het Akoesticum in Ede.
Zie ook www.kenvak.nl/symposia voor meer informatie. Het definitieve programma en uitnodiging met aanmeldlink volgt in april.
Registratie bij de SRVB wordt aangevraagd.

Zet dus nu alvast 10 juni in je agenda.
Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Susan van Hooren,
lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën

Back To Top