Skip to content

IFIC: OPROEP TOT UITSTEL BEROEP OF AKKOORD

Beste collega’s,

Zoals jullie reeds hebben vernomen zullen medewerkers in een federale sector een dezer dagen informatie krijgen omtrent de IFIC-classificatie.
(zie bijlage: https://www.if-ic.org/nl/info-werknemers).
Deze classificatie streeft ernaar om een loon uit te betalen voornamelijk naar gelang de functie die je uitoefent en niet langer louter naar het diploma te kijken.

Dit klinkt natuurlijk heel mooi, ware het niet dat “creatief therapeut” een ontbrekende functie in de lijst is en er behoorlijk wat onduidelijkheid leeft waar “creatief therapeut” dan zal onder geschaard worden. Want bij ontbrekende functies, doet jouw werkgever een voorstel waar zij vinden dat jouw functie het nauwst bij aansluit.

Met de BVCT-ABATvzw vinden wij het belangrijk dat jullie als ‘creatief therapeut’ worden opgenomen in de functieclassificaties. Hiervoor hebben wij onszelf als beroepsgroep vanuit de vereniging al telefonisch kenbaar gemaakt bij IFIC.
Verder wensen wij dat “de creatief therapeut” niet als paramedicus wordt opgenomen in de lijst maar opteren wij voor een functie onder het “psychosociaal luik”.

Wij willen jullie daarom vragen om:
– de informatie die jullie van jullie werkplek ontvangen door te sturen naar info@bvct-abat.be
– het al dan niet akkoord gaan of persoonlijk beroep aantekenen bij jullie werkgever, nog even uit te stellen.

Wij zullen (ten laatste tegen 15 mei) ook een nota via mail verspreiden naar al onze leden met een algemene nota die jullie (in jullie persoonlijke naam) al dan niet aan jullie werkgever kunnen overhandigen.

Tot hoors,
voor meer informatie mogen jullie steeds contact opnemen!

Alvast bedankt
en wij hopen jullie reacties van jullie werkgevers massaal in onze mailbox terecht te krijgen, zodat wij kunnen inventariseren waar de meeste collega’s geplaatst worden qua functie en qua categorie.

Mvg,
Nele Van den Berghe
voorzitter van de BVCT-ABATvzw
en de volledige Raad van Bestuur

Back To Top