Skip to content

Open brief

 

Geachte meneer, Geachte mevrouw,

Hoewel wij als Belgische Beroepsvereniging Creatieve Therapie uitkijken naar meer creativiteit binnen het sociale, educatieve en gezondheidswerkveld, willen wij via dit schrijven onze bezorgdheid uiten betreffende de inhoud van de opleiding die jullie, de VDAB aanbieden onder de noemer “Creatieve therapie” en de werkelijke inhoud en eisen die het werkveld aan de creatieve therapeut stelt.

Na het inkijken van jullie aanbod stellen wij vast dat dit slechts een zeer beperkte lading dekt van de vaardigheden die een creatief therapeut nodig heeft. Binnen Europa en daarbuiten zijn diverse instellingen aan het strijden voor kwalitatieve zorg vanuit de noemer creatieve therapie. Zo zijn diverse instellingen bezig met het opstellen van een Beroepsregister dat instaat voor de kwaliteit van de diverse creatief therapeuten in het werkveld. Dit ter bescherming van de beroepstitel, maar zeker ter bescherming van de therapeut en de client/patiënt.

De methoden die binnen creatieve therapie worden ingezet zijn gefundeerd – naast de kennisvelden gebaseerd op de kunsten in het specifiek medium – op de psychologie, de ontwikkelingspsychologie, de psychotherapie, de psychiatrie, de orthopedagogiek, de neuropsychologie, de fysiologie etc. Binnen erkende opleidingen wordt deze diverse waaier aan kennis en vaardigheden aangeboden met daarnaast mediumspecifieke kennis en vaardigheden. Dit is nodig om het medium methodisch in te zetten om tot interactie te komen met de cliënt/patiënt en deze zo psychisch in beweging te brengen. Aanvullend wordt van studenten verwacht om een minimaal aantal uren stage-ervaring op te doen en in de mogelijkheid te zijn tot het uitvoeren en beschrijven van een gefundeerd eindwerk. Deze zijn in overeenstemming tot de criteria die nodig zijn voor het behalen van een bachelor- of masterdipolma.

Ten tweede willen wij ook graag de aandacht vestigen op het persoonlijke proces van de student creatieve therapie en de latere creatief therapeut in het werkveld. Vanuit onze ervaring merken wij dat het eigen proces van de student creatieve therapie in opleiding, een enorm belangrijk element is tot het ontwikkelen van de nodige therapeutische houding en vaardigheden. Bijna elke erkende therapie-opleiding voorziet meerdere uren intervisie, supervisie en/of leertherapie. Deze uren tot persoonlijke zelfreflectie zijn noodzakelijk in het groeiproces tot een stevige en draagkrachtige therapeut, die zich bewust is van zijn eigen kwetsbaarheden en gevoeligheden,die de stress en draaglast van de cliënt mee kan containen en begeleidenbinnen het therapeutische proces in het medium. Indien de therapeut zelf onvoldoende stabiel is en onvoldoende draagkracht heeft, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid van de therapeut, maar zeker voor de gezondheid van de cliënt/patiënt.

Na het inkijken van jullie aanbod lijkt deze niet equivalent aan de inhoud die dergelijk instellingen aanbieden en in afstemming zijn tot de werkelijkheid van het werkveld. Bij deze geven wij dan ook aan dat jullie opleiding niet erkend zal worden als basis om aan te kunnen sluiten bij het Belgische beroepsregister voor creatieve therapie, ondersteunt door de BVCT-ABAT vzw (de Belgische vereniging voor creatief therapeuten – www.bvct- abat.be).

Verder willen wij ook onze bezorgheid uiten bretreffende de cliënt/patiënt. Deze komt vaak terecht in een hoeveelheid van informatie in de zoektocht naar de juiste hulpverlening. Wanneer deze terecht komt bij “de creatief therapeut” worden bepaalde verwachtingen gecreëerd. Echter is het voor bepaalde doelgroepen niet evident om in te schatten wat de inhoud en kwaliteit van het betreffende zorgaanbod is. Indien hierbij op een verkeerde manier gebruik gemaakt wordt van creatieve therapie kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid van de cliënt en zijn vertrouwen in toekomstige hulpverlening.

Wij zijn van mening dat naast creatieve therapie er een grote meerwaarde zou kunnen bestaan in het aanbieden van creatieve werkvormen in de ondersteuning van diverse doelgroepen in het dagelijkse leven. Echter willen wij willen toch benadrukken dat ondersteunend werken of coachen niet hetzelfde is als therapie geven.

Wij staan achter het aanbieden van meer creatieve ondersteuning,maar moeten ook waken over de kwaliteit van ons vak. Daarom willen wij graag in dialoog gaan, zodat er een samenwerking kan ontstaan vanuit het werkveld, waarbij we kunnen komen tot een degelijke en complementaire zorg, waarbij creativiteit centraal kan staan.

We stellen dan ook als alternatief voor om uw opleiding niet ‘creatieve therapie’ te noemen, maar verder te denken in de richting van creatieve coaching/ondersteuning….

In die zin zal het zowel voor de cursist als voor de cliënt als voor het werkveld duidelijk zijn dat er een andere deskundigheid aan de dag wordt gelegd. Vergelijkbaar met het erkende kader of vakgebied van een psychiater, een psycholoog, een psychotherapeut, etc. Allen hulpverleners maar met een ander diploma en specifieke deskundigheid. Het zal de afgestudeerde alleen maar ten goede komen in het zoeken naar een job of de verdere uitbouw van zijn loopbaan.

Mvg,
Nele Van den Berghe
Voorzitter van de BVCT-ABATvzw. @ info@bvct-abat.be

page2image27299696 0032 494 15 60 38

Back To Top