Skip to content

Verkiezing Dagelijks Bestuur Beeldende therapie

Komende ledenvergadering 15/10 wordt een nieuw dagelijks bestuur van de vakgroep beeldende therapie verkozen voor de komende 3 jaar, zijnde een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en maximaal 3 commissarissen… als u zich m.a.w. geroepen weet om mee te denken, organiseren,… vul dan dit formulier in.

Even ter verduidelijking:

  • De voorzitter zit de vergaderingen van de vakgroep voor en is ook diegene die mee zetelt in de raad van bestuur van de BVCT-ABAT vzw en daar de vakgroep beeldende vertegenwoordigd.
  • De ondervoorzitter neemt de taken van de voorzitter over bij diens afwezigheid
  • De secretaris maakt het verslag van de vergaderingen op
  • De commissarissen staan uiteraard de andere leden bij binnen het dagelijks bestuur en helpen mee denken en organiseren van activiteiten ten behoeve van de leden beeldende therapie en de BVCT-ABAT vzw.
Back To Top