Skip to content

Vernieuwing dagelijks bestuur Beeldende therapie

Zoals aankondigd kreeg het dagelijks bestuur op de laatste ledenvergadering per verkiezing een nieuwe vorm.

Ons nieuwe team ziet er als volgt uit: Stefanie De Weirdt (secretaris) en Bie Draulans (commissaris) zetten hun engagement verder. Rebekka Rogiest neemt de taak van ondervoorzitter op, en Tanaïs Verbist is onze nieuwe voorzitter.
In tussentijd sloot ook Loes Besieux als commissaris aan bij het dagelijks bestuur.

Samen wensen wij ons in te zetten voor de belangen van het vakgebied, en wensen wij inspiratie, uitwisseling en creatieve verbinding te ondersteunen. Wij maken er dan ook graag werk van om komende vergaderingen concrete doelen op te stellen voor het nieuwe werkjaar. Ook het samenstellen van een activiteitenkalender zal volgen.

Zonder leden kan de vakgroep weinig betekenen. Wij hopen met veel enthousiasme op jullie blijvende steun in de verdere ontwikkeling van de vakgroep. Met vragen en suggesties kan je steeds via email bij het bestuur terecht. Wie nog graag aansluit bij het bestuur kan ons dat ook via die weg laten weten.

Tot slot danken wij graag van harte Wim Vanhonsebrouck, Nathalie Lefevre, Guy Vermeulen & Sigrid Smets voor hun jarenlange inzet voor de vereniging en ons vakgebied!

Back To Top