Skip to content

Workshop Muziektherapie

Workshop muziektherapie

De Vlaamse Vereniging voor Muziektherapie (VVM) presenteert:

How to use body and movement in music therapy practice from a relational perspective

Gastdocent Prof. PhD. Inge Nygaard Pedersen

Beste collega’s muziektherapeuten,

Onze jaarlijkse, verdiepende workshop richt dit jaar de focus op het gebruik van lichaam en beweging in muziektherapie, vanuit een relationeel standpunt, met een specifieke focus op het werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Deze workshop is in de deskundige handen van Prof. Dr. Inge Nygaard Pedersen uit Denemarken. Voertaal is Engels, met Nederlandse vertaling waar nodig.

De workshop gaat door van 21 tot en met 23 november 2019
en vindt, naar jaarlijkse gewoonte, plaats in het mooie, afgelegen kader van de Norbertijnenabdij te Mol-Postel.

Het lichaam treedt steeds meer het therapeutisch werkveld binnen. Zowel in gesprekstherapie als nonverbale therapie wordt het lichaam als het ware herontdekt: meer dan ooit is het de plek waarin niet alleen het symptoom zich uit, maar waar ook de kern van het therapeutisch proces plaats vindt, zich belichaamt, zich heel concreet laat aftasten en ontdekken.
In muziektherapie heeft het lichaam altijd al een belangrijke plek gehad: als instrument, stem en als medium om instrumenten te bespelen. Toch werd aan het lichaam nog vaak voorbij gegaan, en lag de focus al te vlug op metamodellen, op het bedenken van het proces, los van het concrete lichaam dat de cliënt is.

In deze verdiepende intervisie-cursus gaat de centrale aandacht naar het lichaam als ingangspoort voor muziektherapie. Onze gastdocente, Inge Nygaard Pedersen, doet dit op twee manieren:
a) de eigen lichaamsbeleving van de therapeut tijdens de therapie: wat brengen empathie, tegenoverdracht, identificatie-processen en onze eigen gevoeligheid in ons lichaam teweeg?
b) allerlei vormen van lichaamscontact en dynamische bewegingen, afhankelijk van de verschillende doelgroepen. Daarbij ligt de focus op cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg.

In de loop van de drie dagen gaan we met deze thema’s concreet aan de slag. Dit doen we aan de hand van werkvormen gericht op zelfervaring, we staan stil bij grenzen en bij manieren van luisteren als therapeut. Intussen is er ook ruimte voor het exploreren van praktijkvoorbeelden vanuit de groep en de docente.
Deze intervisie-cursus is gebaseerd op de theoretische premisse dat cliënt, muziek, therapeut en de relatie tussen deze drie elementen alle even belangrijk zijn om de vooruitgang in het muziektherapeutisch proces te kunnen begrijpen.

Inge Nygaard Pedersen is hoofd van de muziektherapeutische afdeling van het Aalborg psychiatrisch Universitair ziekenhuis en geeft les binnen de masteropleiding aan Aalborg University in Denemarken. Daarbij heeft ze al vele publicaties op haar naam, is geregistreerd supervisor en begeleidt ze verschillende onderzoeksprojecten.
Momenteel werkt ze aan het research project “Music Therapy as Treatment of negative Symptoms for people suffering from Schizophrenia – A double Blinded Study.” Haar PhD ging over “Countertransference in music therapy. ”
Inge Nygaard Pederson volgde bijkomende opleidingen in G.I.M. (Guided Imagery and Music) en Psychodynamic Movement.

Onze intensieve, praktijkgerichte benadering impliceert een beperking van het aantal deelnemers tot een maximum van twintig.

Deelnamekosten (cursus en verblijf/eten) bedragen €295.

Voor info en inschrijvingen:  e-mail: jsebrechts@skynet.be

Het inschrijvingsformulier vind je in in de besloten vakgroep muziektherapie op Facebook.

We kijken er naar uit om je met veel muzikaal enthousiasme te verwelkomen.

Back To Top